10 september, van 19:30 tot 22:00 | raadszaa/trouwzaal

RTG

Het 1e Ronde Tafel Gesprek na het zomerreces.