1 mei 2018

1 mei 2018: Dag van de Arbeid

1 mei is voor ons sociaaldemocraten een bijzondere dag.

Dan staan we even stil bij onze idealen: (internationale) solidariteit, gelijke kansen, de zwaarste lasten op de sterkste schouders, vrijheid, mensenrechten, duurzaamheid, democratie. Als Partij van de Arbeid proberen we die in de alledaagse werkelijkheid een stukje dichterbij te brengen.

Maar de sociaaldemocratie heeft het op dit moment moeilijk. In Nederland en in vele landen om ons heen. Veel mensen vinden de verworvenheden van de sociaaldemocratie nu heel gewoon. Zoals de 8-urige werkdag, verzekering tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, een CAO, een arbeidsinspectie. Maar intussen leiden globalisering, schaalvergroting, automatisering en robotisering tot onzekerheid voor de werkende klasse, in Nederland en wereldwijd.

Voldoende redenen om 1 mei, de dag van internationale solidariteit in ere te houden. Want samen staan we sterk. We danken u voor uw inzet en betrokkenheid bij onze partij, ook in moeilijke tijden.

Bestuur en fractie PvdA Voorst