1 mei 2017

1 mei: Dag van de arbeid

1 mei gaat over de strijd voor goed werk en het vechten voor bescherming van mensen die dat werk doen. Dat blijft altijd actueel, zo lang er gewerkt wordt. Voorheen ging het vooral om de fabrieksarbeider, nu ook om de zzp-er, de flexwerker, de zwangere vrouw. 1 mei is er voor iedereen die voor ons en met ons werkt. Een feestdag om stil te staan bij wat we bereikt hebben, en een dag van strijd voor wat er nog te winnen valt. Lees mijn hele verhaal hier >
Hartelijke groet, Lodewijk Asscher

Tekst op de 1 mei-kaart van de afdeling Voorst:
Op 1 mei 1890 werd de eerste internationale Dag van de Arbeid in verschillende landen gevierd met grote demonstraties voor de 8-urige werkdag. Het begin van een lange traditie van verzet tegen uitbuiting, onderdrukking en de inzet voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en eerlijke verdeling van rijkdommen.
Op onze Algemene Ledenvergadering dit jaar hebben we gehoord dat in Nederland flexibilisering (van de arbeidsmarkt en huurmarkt) tot onzekerheid leidt. Onze gastspreker vertelde daar schrijnende verhalen over.
Globalisering, schaalvergroting, automatisering en robotisering leiden tot onzekerheid voor de werkende klasse, in Nederland en wereldwijd.
Voldoende redenen om 1 mei, de dag van internationale solidariteit, in ere te houden. Want samen staan we sterk.
We danken u voor uw inzet en betrokkenheid bij onze partij, ook in moeilijke tijden.
Bestuur en fractie van de PvdA Voorst.

Viering van de Dag van de Arbeid in Bombay (India)