1 mei 2015

1 mei: Dag van de arbeid

Alle leden en belangstellenden van de afd. Voorst ontvingen vandaag een kaart met de volgende tekst:

1 mei is voor ons sociaaldemocraten een bijzondere dag. Dan staan we even stil bij onze idealen: vrijheid, demo­cratie, duurzaamheid en solidariteit. Als Partij van de Arbeid proberen we die in de alledaagse werkelijkheid een stukje dichterbij te brengen.

1 mei staat dit jaar in het teken van ‘eerlijk werk’. Goed en eerlijk werk, dat trekken wij ons aan! Nationaal: aanpak van de doorgeslagen flexibilisering, uitbuiting, oneerlijke concurrentie, schijnconstructies en verdringing op de arbeidsmarkt. Inter­natio­naal: eerlijke handelsverhoudingen, geen kinderarbeid, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en werktijden.

Het is goed vandaag ook stil te staan bij de verworvenheden van de sociaaldemocratie, zaken die we vaak heel gewoon zijn gaan vinden. Zoals de 8-urige werkdag, verzekering tegen werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, een arbeidsinspectie.

Onze bewindspersonen en Kamerleden zetten zich op lan­delijk niveau in voor een sterker en socialer Nederland. Onze fractie in de gemeenteraad strijdt voor een goede en zorgvuldige uitvoering van de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van zorg, passend werk en jeugdzorg.

Deze week werd de Willem Drees-penning uitgereikt aan Henk Bruggink voor 65 jaar lidmaatschap van de PvdA. Wij danken hem en u voor uw trouw en betrokkenheid bij onze partij, ook in moeilijke tijden.

Bestuur PvdA Voorst