Schrap voorgenomen bezuiniging op wijkverpleging!

4 november 2017

26 oktober 2017

‘Maar ondanks dat wijkverpleegkundigen hun werk met hart en ziel doen, hebben ze vaak te weinig tijd voor alle ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Veel wijkverpleegkundigen gaan gebukt onder een te hoge werkdruk. Daarom moet er meer ruimte komen zodat ze hun werk goed kunnen doen. Het is voor ons dan ook onverteerbaar dat er in het Regeerakkoord een bezuiniging van 100 miljoen op de wijkverpleging staat. In een tijd van cadeaus aan multinationals, van overschotten op de begroting; in zo’n tijd is een bezuiniging op wijkverpleegkundigen niet oké.’

Dat schrijf ik aan het nieuwe kabinet. In deze tijd van overschotten mag er toch niet bezuinigd worden op de zorg thuis voor onze ouderen, chronisch zieken en gehandicapten? Dit raakt ons allemaal. Teken net als deze drie wijkverpleegkundigen de brief en roep het nieuwe kabinet op de bezuiniging van 100 miljoen te schrappen.