10 april 2017

Bijzondere spreker op ledenvergadering PvdA Voorst op 22 april 2017

Gerard Leusink is vrijwillig begeleider van mensen die in conflict komen met verhuurders en uit hun huis worden gezet. Hij vertelt zijn schrijnende verhaal op zaterdagmorgen 22 april a.s., tijdens het openbare gedeelte van de ledenvergadering van PvdA Voorst. Iedereen is welkom bij Korderijnk in Twello, aanvang 11.00 uur.

Naast baanonzekerheid: ook woononzekerheid
Door wetswijzigingen op het gebied van arbeidscontracten en sociale huisvesting zijn het juist jongeren en mensen met een lager of middeninkomen die in de knel komen. De prijzen voor sociale huurwoningen rijzen de pan uit , het aantal woningen dat beschikbaar is neemt af en de wachttijden nemen toe. Een groeiende groep heeft moeite rond te komen. Met een flexibel arbeidscontract kom je bij de bank niet in aanmerking voor een hypotheek.
Starters op de woningmarkt, zeker met een klein inkomen, zijn vaak noodgedwongen aangewezen op tijdelijk huren en anti-kraak wonen. Bij  anti-kraak huren zijn veel misstanden, er is geen huurbescherming, contracten hebben absurde voorwaarden en huurders lopen continu kans om op zeer korte termijn, zonder duidelijke reden, op straat te worden gezet. Ook andere vormen van tijdelijke verhuur bieden geen bestaanszekerheid.

 Gerard Leusink
kent de gevolgen van flexibilisering van de woningmarkt en het gedrag van  anti-kraak verhuurders. Hij kent de wetgeving, maar meer nog de schrijnende situaties die ontstaan in de praktijk. Leegstandbeheerders die zich verrijken aan de krapte op de woningmarkt en, gesteund door de overheid en woningcorporaties, jongeren en mensen met een laag inkomen in de problemen brengen .
Gerard Leusink zal op de ledenvergadering van de PvdA afdeling Voorst een realistisch beeld schetsen van de ontwikkelingen t.a.v. huisvesting en van de gevolgen van flexibilisering. Hij zal een klemmend betoog houden en lokale politici vragen om de afbraak van huurrechten en sociale woningbouw te stoppen.
Zaterdag 22 april, brasserie-restaurant Korderijnk in Twello, 11 uur. Hartelijk welkom!

NB. Bovenstaande tekst is aangeboden aan de redactie van Voorster Nieuws, voor plaatsing in het nummer van 12 april 2017