Door op 30 januari 2014

CDA zet angst zaaien als middel in

CDA zet angst zaaien als middel in
Het is u wellicht opgevallen dat Cees Booster, de lijsttrekker van het CDA in Voorst graag de boodschap de wereld in stuurt dat dit kabinet van plan is de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten af te schaffen. Nu moet ik zeggen dat dit kabinet al besluiten genomen heeft waar ik als PvdA’er moeite mee had.
Maar dit kon ik mij niet voorstellen. Niet omdat ik daar nog niet eerder van gehoord had, en dat zou vreemd zijn als raadslid met zorg als aandachtsgebied. Maar vooral omdat een dergelijk besluit zover van de beginselen en mensvisie van de PvdA afstaat dat dit gewoonweg niet mogelijk kan zijn. Dus maar op onderzoek gegaan en gelukkig bleek dit ook niet zo te zijn.

Wat is de werkelijkheid?
Er bestaan verschillende regelingen voor inkomenssteun (WTCG, CER, Fiscale aftrek). Bij elkaar gaat dit om een bedrag van zo’n 1,3 miljard euro. Een aantal regelingen voldoen niet geheel aan de doelstelling. Er valt niet goed mee te sturen. Een voorbeeld hiervan is dat een student met een sportblessure die fysiotherapie krijgt €500,- kan ontvangen in het kader van de WCTG. Er zijn echter ook gehandicapten die met flinke kosten zitten maar waarvan de oorzaak net niet op het lijstje van de WCTG of CER staat. Die hebben dus geen recht op een bijdrage. De PvdA vindt dit niet eerlijk.

Maatwerk
In het regeerakkoord is afgesproken dat deze drie regelingen afgeschaft zouden worden. Wat dat betreft heeft Cees Booster gelijk. Maar dat is zeker niet het hele verhaal. Deze drie regelingen moeten opgaan in een maatwerkvoorziening ter ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. Het kabinet wilde hier 760 miljoen voor uittrekken. Dat is inderdaad minder dan de 1,3 miljard. Maar in die 1,3 miljard zit ook een behoorlijk aandeel oneigenlijk gebruik.
De 2e Kamerfractie van de PvdA heeft vervolgens nog gepleit om de fiscale aftrek te laten bestaan. Dit gaat om een bedrag van 500 miljoen. In het herfstakkoord dat afgesloten is door dit kabinet met 5 andere partijen is ook daadwerkelijk besloten dat deze fiscale aftrek blijft bestaan. Daarnaast wordt er nog 260 miljoen extra beschikbaar gesteld aan gemeenten om maatwerk te kunnen verlenen in het kader van de WMO.

CDA hypocriet
Uit contacten met de 2e Kamerfractie van de PvdA blijkt mij dat het CDA hypocriet is. De inzet van het CDA bij de onderhandelingen rond het herfstakkoord (waar zij uitgestapt zijn) was namelijk ook aanmerkelijk bezuinigen en het in stand houden van het oneigenlijke gebruik van de regelingen zoals hierboven omschreven. Dus een gedeelte van het beschikbare geld zou dan terecht gekomen zijn bij mensen die het niet nodig hebben.

Verwijtbaar
Dat brengt mij bij de vraag of ik Cees Booster kan verwijten dat hij angst zaait. Tenslotte wordt hij geïnformeerd, of wellicht geïnspireerd door CDA-2e Kamerlid Mona Keijzer. Het antwoord moet toch ‘ja’ zijn: Cees Booster zaait angst. Beweringen als die van Cees maken mensen onnodig bang in deze toch al moeilijke tijden. Kiezers mogen verwachten dat zij, weliswaar partij gekleurd, correct geïnformeerd worden.
Ik herken het CDA zo niet. Op het zorgdomein hebben wij altijd uitstekend samengewerkt met de lokale CDA- fractie, in de persoon van Arend Jansen die veel kennis heeft op dit terrein.
Het is natuurlijk verkiezingstijd en dan gebeurt er van alles bij en tussen politieke partijen. Veel zaken kan ik langs mij heen laten gaan, maar deze foutieve weergave van de werkelijkheid ging mij te ver. Daar moest ik wel op reageren. Ik hoop dat u mij dat vergeeft. En verder wil ik het de komende tijd vooral hebben over gemeentelijke zaken. Wat willen wij bereiken, hoe denken wij over de jeugdzorg, WMO, werkgelegenheid in de gemeente Voorst om maar eens wat onderwerpen te noemen. Ik hoop dat andere lokale politici dat ook doen.
Wat in de politiek met angst begint eindigt meestal in dwaasheid.
Bert Visser, fractie PvdA/GroenLinks