12 september 2015

De afdeling Voorst telt mee……

Enkele uren nadat het bestuur van PvdA Voorst onderstaande brief naar voorzitter Hans Spekman had verzonden, kwam het bericht dat Felix Rottenberg is afgetreden als voorzitter van de selectiecommissie voor nieuwe Tweede Kamerleden. Een wijs besluit, zijn positie was onhoudbaar geworden. Het is bij ons weten zelden eerder voorgekomen dat een brief van onze afdeling aan het partijbestuur zo snel tot het gewenste resultaat heeft geleid………

Aan bestuur Partij van de Arbeid
t.a.v. Hans Spekman, voorzitter
Amsterdam
Van bestuur PvdA Voorst
Betreft           positie Felix Rottenberg onhoudbaar

Teuge, 11 september 2015

Beste Hans Spekman,
Tijdens onze bestuursvergadering gisteravond kwamen de uitspraken in ‘Vrij Nederland’ van deze week van Felix Rottenberg, voorzitter van de selectiecommissie van de PvdA-kandidatenlijst voor de e.v. Tweede Kamerverkiezingen, aan de orde. Hij zegt in het bewuste artikel vervelende dingen over onze partijleider Diederik Samsom: ‘bedrijfsleider van dit kabinet’, ‘het was onderdoordacht om met de VVD te gaan regeren’, dat niet Samsom maar Lodewijk Asscher het in zich heeft om de waarden van de PvdA uit te dragen.
Recent is er nog het bericht dat dhr. Rottenberg onze minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem ‘een Brusselse supertechnocraat’ heeft genoemd.
We hebben met waardering kennis genomen van je terechtwijzing van dhr. Rottenberg met de woorden ‘stom en fout’. Dat vinden wij evenwel volstrekt onvoldoende.

Overwegende dat:

  • Dhr. Rottenberg als voorzitter van de selectiecommissie zich verre moet houden van uitspraken over kandidaten zo lang het werk van de commissie niet is afgerond;
  • Het niet de eerste keer is dat deze oud-voorzitter van onze partij een zittende fractievoorzitter bekritiseert. Destijds en ook nu zegt hij spijt te hebben van zijn uitspraken. Hoe geloofwaardig is dit allemaal?
  • Als er kritiek is: prima. Maar dan binnen de partij en niet de vuile was op straat gooien.
  • Ledenwerving onder deze omstandigheden illusoir is te noemen. Aan de orde kwam ook de spaarkaart voor het werven van nieuwe leden. Wat moeten we daarmee? We maken ons als partij volstrekt ongeloofwaardig met dit soort incidenten.

zijn wij van mening dat de positie van dhr. Felix Rottenberg als voorzitter van de selectiecommissie onhoudbaar is geworden en dat harde actie is geboden. We roepen je dan ook dringend op hem als zodanig te ontslaan en op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter.
We zien je reactie met veel belangstelling tegemoet.
Met een vriendelijke groet,
namens bestuur PvdA Voorst,
John Ebbelaar, voorzitter
Wim van Ee, secretaris