17 mei 2015

De bekering van het CDA

In de rubriek ‘Voorst volgens de Progressieven’ schrijft fractieleider Erik Nobel over de verheugende bekering van het CDA Voorst zoals die naar voren kwam tijdens de raadsvergadering van 11 mei j.l.

De bekering van het CDA
Hieraan moest ik vorige week denken, tijdens de raadsvergadering van 11 mei. Want zo mag de omkering van het CDA Voorst over de uitvoering van de bezuiniging op de huishoudelijke zorg wel genoemd worden.
Onder aanvoering van raadslid Jansen, trok het CDA ten strijde tegen de manier waarop het college, waar het zelf deel van uitmaakt, de bezuiniging op de huishoudelijke zorg vorm geeft. We hebben hier al vaker over geschreven. Het college in Voorst bezuinigt bij iedereen 30% op de huishoudelijke zorg, zonder voorafgaand een onderzoek te doen (keukentafelgesprek) of dat wel kan.
Bij een aantal duidelijk schrijnende gevallen heeft het college op voorhand de bezuiniging niet door­ge­voerd, maar in ongeveer 700 gevallen wel. Dit beleid werd gesteund door de meerderheid van de raad. Ook door het CDA.

Beter ten halve gekeerd……..
Landelijk denkt het CDA er echter heel anders over. 2e Kamerlid Mona Keijzer benadrukt keer op keer dat eerst het keukentafelgesprek hoort plaats te vinden. Ook verschillende gerechtelijke uitspraken wijzen in die richting. Het CDA Voorst is bang dat onze gemeente binnenkort ook aan de beurt is bij de rechter.
Daarom keert het nu terug van de heilloze weg die het eerst gegaan is en omarmt het beleid dat eerst het keukentafelgesprek moet plaatsvinden, waarna een beslissing volgt. Raadslid Jansen noemde het beleid van het college nu zelfs ‘niet aanvaardbaar’. Hij kwam met een motie die tot doel had alsnog op veel kortere termijn dan het college voor ogen heeft, keukentafelgesprekken te gaan voeren. Dit tot grote ergernis van de andere coalitiepartijen.

Wij zijn blij
Het is natuurlijk wel jammer dat het CDA nu pas tot de ontdekking komt dat de wijze van uitvoering niet volledig overeenkomstig de wet is (zoals wethouder Vrijhoef dat zelf noemt). Het klinkt als berouw na de zonde. Het voorstel is natuurlijk reparatie regelgeving, want in den beginne is de wet al niet goed uitgevoerd.
Wij als PvdA-GroenLinks zijn echter wel blij dat het CDA nu ook inziet dat Voorst zich aan de wet moet houden.

Te duur?
De motie heeft het, ondanks onze steun, niet gehaald. Het college verklaarde dat dit 75.000 euro zou kosten, en dat dat ten koste zou gaan van het zorgbudget. Dat wil het college, en een meerderheid van de raad, niet voor z’n rekening nemen.
Hetzelfde college, gesteund door een overgrote raadsmeerderheid, besloot in december 2014 echter wel de reserve voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning op te doeken. Daar zat ruim twee ton in. Maar daar horen we nu niemand meer over. Overigens, die herschikking van de reserves werd ook door het CDA gesteund. Maar ja, dat was nog in de tijd dat het CDA in duisternis wandelde, zullen we maar zeggen.
Erik Nobel, PvdA- GroenLinks

Reageren? Graag!
E: e.nobel@voorst.nl

Dit artikel staat ook in Voorster Nieuws van 20 mei 2015.