18 juli 2018

De schaduwkant van zonnevelden

Uit de fractie

De gemeente Voorst heeft het streven om in 2030 energieneutraal te worden. Een mooi streven. Dat betekent dat er veel gedaan zal moeten worden aan het besparen van energie, maar dat er ook manieren gevonden moeten worden om energie op te wekken.

Binnen zeer korte tijd zijn er bij de gemeente 3 aanvragen gekomen voor grote zonnevelden. Een goede zaak zou je denken, maar de plannen stuiten op behoorlijk wat weerstand vanuit de bevolking. De klucht van afgelopen raadsvergadering toonde goed aan hoe de raad worstelt met deze projecten. Met als gevolg, dat naast dat het besluit over het zonneveld aan de Broekstraat is uitgesteld, er ook geen moties zijn ingediend die het college opdraagt om een nieuw beleid te maken rond deze grote zonnevelden.

Als fractie van PvdA-GroenLinks hechten wij veel waarde aan duurzaamheid. Voor ons gaat duurzaamheid echter verder dan alleen duurzaamheid op het gebied van energie. Het zou mooi zijn als er door het vroeg betrekken van inwoners en bijvoorbeeld het meeprofiteren van de omwonenden er een groter draagvlak komt voor deze projecten. Ook dit is een vorm van duurzaamheid.

Daarnaast moet er ook over andere gevolgen die deze projecten met zich meebrengen goed worden nagedacht, zoals de inpassing in het landschap en het effect op de prijs van landbouwgrond.

Er zal op korte termijn een goed onderzoek moeten komen over de energie-opwekking binnen onze gemeente met daaraan gekoppeld een stappenplan. Maar dat er actie ondernomen moeten worden om de doelstellingen van 2030 te halen is duidelijk en helaas zal dit ook betekenen dat er soms concessies gedaan moeten worden.

Willeke Moleman, lid steunfractie PvdA-GroenLinks