21 februari 2018

Een andere kijk op het gemeentehuis

Renovatie/verduurzaming gemeentehuis

Ook in Voorst zal het gemeentehuis voor 2023 moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor isolatie/energieverbruik (verduurzaming). PvdA-GroenLinks onderschrijft het uitgangspunt dat het een energieneutraal gebouw moet worden, dat draait op duurzame energie.

Het huidige gemeentebestuur wil zo’n energieneutraal gemeentehuis realiseren op de plek waar het nu staat. De keuze is dan tussen renoveren/verduurzamen van het huidige gebouw of nieuwbouw op de huidige locatie. Beide oplossingen zijn zeer kostbaar. Bovendien is het huidige gemeentehuis veel te groot. Het college van B en W dat er nu zit heeft een aantal varianten voor de huidige locatie laten ontwikkelen die in de volgende raadsperiode zullen worden behandeld.

PvdA-GroenLinks pleit ervoor ook naar andere locaties te kijken, bv. langs het spoor (naast het Veluws College) of op de plek van het oude Veluws College. Voordeel daarvan is dat er een kleiner, efficiënter en toekomstbestendig gebouw kan worden neergezet, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de toekomstige gemeentelijke behoefte aan kantoorruimte en andere voorzieningen.

Het huidige gemeentehuis, met de omliggende grond kan dan worden verbouwd of verkocht voor huisvesting doeleinden (jongeren, appartementen voor ouderen) zodat het nieuwe gemeentehuis wellicht geld oplevert in plaats van dat het miljoenen euro’s gemeenschapsgeld kost om het op de huidige locatie te gaan renoveren of nieuwbouw te plegen.