5 juli 2015

Een groene en sociale toekomst voor Voorst

Ons raadslid Anneke van der Ven schrijft over een aantal onderwerpen die tijdens de laatste raadsvergadering voor het reces aan de orde zijn geweest. En vooral over de visie van onze fractie daarop.

Twee avonden lang sprak de raad over welke zaken het college volgend jaar bij de kop moet pakken.
Voor PvdA-GroenLinks is het duidelijk dat de coalitie op een aantal onderwerpen niet door wil pakken.

Duurzaamheid gaat over meer dan energie
Neem de nota Duurzaamheid. Gezien de ambitieuze doelstellingen van de Stedendriehoek (energieneutraal in 2030) én het coalitieakkoord van het huidige college, waren onze verwachtingen hoog gespannen. Onterecht bleek. Het college presenteerde een nota Duurzaamheid die niet meer is dan een energienota, met te weinig ambitie. Wat ons betreft geeft Voorst ruim baan, niet alleen aan zonne-energie maar ook aan wind- en waterenergie. Voorst kan een grote rol spelen in het energieneutraal maken van de regio Stedendriehoek. En verder in de nota te weinig aandacht voor nieuw beleid om de wereld dicht bij huis duurzaam te maken. Duurzaamheid gaat volgens PvdA-GroenLinks over meer dan energie. Het gaat over People, Planet, Profit. Hoe Voorst verantwoord onderneemt, hoe we mensen in armoede steunen veraf (eerlijke handel) en dichtbij. Hoe iemand met een arbeidsbeperking toch aan het werk kan, net als ieder ander. Onderwerpen die voor een duurzame en sociale toekomst van onze gemeente belangrijk zijn. De wethouder deed wel een belangrijke toezegging: hij gaat op een rijtje zetten wat er allemaal zou moeten gebeuren opdat Voorst in 2030 energieneutraal is.

Basismobiliteit
In 2017 verandert er veel op het gebied van basisvervoer. Nu zijn er in Voorst zo’n 700 mensen die gebruik maken van doelgroepenvervoer of Wmo-vervoer. Samen met de omliggende gemeenten werkt Voorst aan een regiecentrale die het basisvervoer gaat regelen. Waar we in de gemeente wel zelf over kunnen beslissen is wie gebruik mag maken van vervoer op kosten van de gemeente. Het wordt nog een hele klus om de persoonlijke situatie van al die 700 mensen te beoordelen. PvdA-GroenLinks wil niet dat het college dezelfde weg in slaat als met de huishoudelijke hulp: uitzon­deringen daar gelaten, 1/3 korting, zonder beoordeling of dat verantwoord is. Vandaar dat onze fractie indringende vragen stelde en de toezegging van het college kreeg dat iets soortgelijks niet aan de orde is. Iedereen die nu een vervoerspas heeft krijgt op tijd een ‘keukentafelgesprek’ zodat hij/zij voor 1 januari 2017 weet waar die aan toe is.

Speelzaal en Brede school
Eind vorig jaar heeft PvdA-GroenLinks zich in de gemeenteraad hard gemaakt voor behoud van de peuterspeelzalen in Voorst. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces stond de peuter­opvang én de vroeg- en voorschoolse educatie weer op de agenda. Een nieuwe regeling maakt het mogelijk dat inwoners met een laag inkomen gebruik kunnen blijven maken van de speelzaal. Dat vinden wij belangrijk. Peuters kunnen zo met leeftijdgenootjes omgaan en als zij, om welke reden dan ook, achterstand hebben opgelopen kan daaraan gewerkt worden voordat ze naar de basisschool gaan. Ook hielden wij een pleidooi voor een ‘brede’ invulling van de nieuwe Brede school van Twello. Dat betekent niet alleen onderwijsactiviteiten in de nieuwe school, maar ook kinder­opvang en vroeg- en voorschoolse educatie. Dat als het aan PvdA-GroenLinks ligt, de Kruimelkring meegaat naar de Brede school.

Wij wensen u een ontspannen en inspirerende zomertijd toe!
Anneke van der Ven, fractie PvdA-GroenLinks

Reageren? Graag!
a.vanderven@voorst.nl
(06) 23 94 37 38

U kunt ook een reactie geven via deze site.

Dit artikel staat in Voorster Nieuws van 8 juli.