18 januari 2015

Een inspirerend congres

Op 17 en 18 januari was het congres van onze partij, op een wel zeer bijzondere locatie: ‘De Fabrique’, een oud fabriekscomplex van UTD in Utrecht (nabij de grens met Maarssen). De sfeer was goed en er werd constructief gedebatteerd. De kandidatenlijst voor de 1e Kamer werd ongewijzigd vastgesteld. Het congres werd afgesloten met een toespraak van onze partijleider Diederik Samsom. Hij zei onder meer het volgende:
‘We zien dat onze koers resultaten oplevert. Mensen vinden weer werk, er worden meer huizen verkocht en verbouwd en voor het eerst in jaren houden mensen meer over in hun portemonnee. Het is nog broos, maar het werkt. En dit is het moment om vastberaden te zijn en vertrouwen te hebben dat de veranderingen die we doorvoeren goed uitpakken voor ons land en voor de mensen. Ons land verdient meer zekerheid. Ons land verdient meer vooruitgang. Ons land verdient meer verdraagzaamheid. De PvdA heeft Nederland nog zoveel te bieden.’
Klik op toespraak op het Congres (pdf) > voor de volledige toespraak.
Samsom zei daarin ook terloops ‘wat heb ik zin om op campagne te gaan’. Een goede start van de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten op 18 maart. Zijn toespraak werd door de congresgangers met een ovationeel applaus gewaardeerd.

Marleen Barth, de lijsttrekker voor de 1e Kamer, sprak het congres toe. Ze zei onder meer het volgende:
‘Iedereen hoort er bij. Iedereen verdient een kans. En nog een, en nog een, en nog een, als dat nodig is. Wij rusten niet voordat iedereen de mogelijkheid heeft zich te ontplooien en mee te doen. Wij laten niemand achter en wij geven niemand op. Dat is waar wij pal voor staan.’ Klik op toespraak op het Congres (pdf) > voor de volledige toespraak.

Ook PvdA-Europarlementariër Paul Tang sprak het congres toe. Hij zei onder meer het volgende:
‘Ik ben er trots op dat wij als partij kiezen voor iedereen, en niet voor doelgroepenmarketing of voor één bevolkingsgroep. Dat wij juist de partij van de doorbraak zijn. Dat wij de partij zijn die moed hebben. Dat wij de partij zijn die verschillen wil doorbreken en overbruggen.’ Klik op congrestoespraak (pdf) > voor de volledige toespraak.

De Voorster afgevaardigden (Bertine Grevinga en Wim van Ee) vonden het een inspirerend en goed congres.