11 oktober 2015

Erik Nobel blikt terug op de raadsvergadering van 5 oktober

Op de agenda van de raadsvergadering van 5 oktober stonden een paar belangrijke punten. Ik noem er drie: het Integraal Wegen Plan, het bestemmingsplan voor de Lathmer en het besluit van het college om Crisis noodopvang te regelen voor vluchtelingen.

Crisis noodopvang in Voorst
Om met het laatste punt te beginnen, hier waren alle partijen het over eens . De raad vindt dat het een juiste beslissing is van het college om een locatie te zoeken waar 72 uur crisis noodop­vang voor asielzoekers mogelijk wordt gemaakt. De fractie van PvdA-GroenLinks staat ook van harte achter dit besluit. Er is in het dorp Voorst veel twijfel over de keuze van het college. Wij onderkennen de zorgen. Er worden daarbij echter ook argumenten genoemd die wij niet delen. We nemen nadrukkelijk afstand van opmerkingen waarin asielzoekers worden weggezet als gelukzoekers, criminelen, pedofielen, vrouwenverkrachters. In onze ogen gaat het om mannen, vrouwen en kinderen die een veilig heenkomen zoeken en daarbij onze steun nodig hebben. Dat de gemeente Voorst hieraan een steentje wil bijdragen, juichen wij dus toe.

Bestemmingsplan voor De Lathmer
Daarbij ging de discussie er vooral over of het terecht is dat een bedrijf met een agrarische bestem­ming, beperkt mag worden in eventueel in de toekomst nog te ontwikkelen plannen.
PvdA-GroenLinks heeft er voor gekozen de wijziging van het bestemmingsplan De Lathmer te steunen, omdat de plannen voor de toekomst van het daar tegenover liggende bedrijf volstrekt onduidelijk zijn en er met een kleine aanpassing niets onmogelijk wordt. Door de aanname van het plan, kan De Lathmer (Zozijn) nu 20 extra wooneenheden bouwen.

Integraal Wegen Plan 2015 – 2019
Hierin wordt omschreven welk onderhoudsniveau en welke plannen er de komende jaren gerealiseerd moeten worden, en hoeveel geld hiervoor beschikbaar is. Een keuze die je hierbij bijvoorbeeld maakt is: stel je geld beschikbaar voor reconstructies van wegen/straten?
Zo willen de bewoners van de Molendwarsstraat in Twello graag dat hun weg een erffunctie krijgt en het vrachtverkeer, dat nu nog door de straat komt, geweerd wordt. Omwonenden van de Beethovenlaan in Twello zouden graag verkeersremmende maatregelen zien, zodat er niet zo hard gereden kan worden. Maatregelen die extra geld kosten, buiten het normale onderhoudsbudget om.
PvdA-GroenLinks vindt dat er voor dit soort verzoeken van bewoners geld beschikbaar moet zijn.
Dat bereik je niet als alles op een koopje moet, zoals VVD/Liberaal2000 en Gemeente Belangen (GB) willen. Een zesje is voldoende vinden zij. Dus slecht asfalt eruit en dan weer goed asfalt erin.
Maar geen ombouw naar een erf met klinkers en andere straatverlichting. Wethouder Van der Sleen was hier heel duidelijk over en ontraadde namens het college een motie van GB. Deze werd echter wel aangenomen met een meerderheid van GB en VVD/L2000. Het totale plan werd overigens wel goedgekeurd, maar een fraaiere woonomgeving kunt u, tot verdriet van PvdA-GroenLinks, dus waarschijnlijk voorlopig wel vergeten, want de meerderheid van de raad gaat voor een zesje.
Erik Nobel, fractie PvdA-GroenLinks

Reageren? Graag!
Via deze website (hieronder)
E: e.nobel@voorst.nl
T: (0571) 29 22 13

Dit artikel werd aangeboden voor plaatsing van Voorster Nieuws van 14 oktober 2015