12 november 2015

Erik Nobel over de gemeentebegroting 2016

Voorst volgens de Progressieven
Op 26 oktober besprak de raad van Voorst de begroting voor 2016. Het werd een lange zit, die de hele dag zou duren.

Bestuursrapportage
In de ochtend kwam de Bestuursrapportage aan de orde . Daarin geeft het college een overzicht van de financiële afwijkingen van de begroting 2015.  Dat waren er nogal wat. Doordat er op de begroting van 2015 al een tekort was, is het totale tekort over 2015 opgelopen tot een miljoen. Dat vindt de meerderheid van de raad geen probleem. Dan haal je dat van het spaarbankboekje. In gemeenteland heet dat de algemene reserve. PvdA-GroenLinks heeft tegen de bestuursrapportage gestemd, omdat wij vinden dat hierin veel meer had moeten staan over de uitvoering van de (jeugd)zorgtaken en de participatiewet.

Begroting 2016
Je zou verwachten dat het college zou voorstellen sommige posten in de begroting voor 2016 beter te begroten, of de tering naar de nering zou zetten. Maar dat vindt men niet nodig. Het college zet in de begroting wat men vanuit Den Haag denkt te krijgen en dan zien we volgend jaar wel weer hoeveel we tekort komen. En dat halen we dat gewoon weer van ons spaarbankboekje. Ik weet niet of u ook zo met uw geld omgaat, maar ik weet wel dat het NIBUD dat niet verstandig vindt…….

Armoedebestrijding
Het college liet ook weten dat er weer 30.000 euro over was gebleven van het budget voor armoedebestrijding. Dat geld gaat terug naar de reserve. Toevallig las ik recent in de krant dat het aantal inwoners in Voorst dat ondersteuning nodig heeft via de schuldhulpverlening weer gestegen was. Ik begrijp dat niet. Als er kennelijk steeds meer inwoners in de financiële problemen komen, hoe kan het dan dat er zoveel geld overblijft van de armoedebestrijding? Het zal niet één op één matchen, maar ergens is er toch wel een verbinding te maken lijkt mij?

Participatie via werk
PvdA-GroenLinks, zou een paar andere keuzes gemaakt hebben. Als het gaat om participatie, vinden wij dat werk de belangrijkste mogelijkheid geeft om mee te doen. Wat ons betreft wordt er dus extra ingezet op het stimuleren van bedrijvigheid in Voorst. Dat kan door het stimuleren van snel internet in het buitengebied of door te investeren in b.v. het energiezuinig maken van woningen. Verder kan het college eisen stellen aan bedrijven die een opdracht krijgen van de gemeente. Oudere werklozen in de bijstand zouden zo meer kans op werk kunnen krijgen. Daar ligt nog een grote uitdaging, gewoon werk voor gewone mensen, die nu nog aan de kant blijven staan. Als het aan ons ligt, wordt er van dat armoedebeleid en van dat werk voor ervaren werknemers, nu eens echt werk gemaakt.
Overigens heeft het college toegezegd nog dit jaar met een nota te komen over de bestrijding van stille armoede. We zijn benieuwd en houden u op de hoogte.
Erik Nobel, fractie PvdA-GroenLinks

Reageren? Graag! Bij voorkeur via ‘Geef een reactie’ hieronder. Bellen of mailen kan natuurlijk ook:
E: e.nobel@voorst.nl
T: (0571) 29 22 13
Dit artikel is ook te lezen in Voorster Nieuws van 11 november 2015.