23 april 2017

Flexibilisering leidt tot onzekerheid

Op 22 april werd de voorjaarsledenvergadering van de PvdA Voorst gehouden. Voor de pauze werden de gebruikelijke zaken afgehandeld en werden drie bestuursleden herkozen. Secretaris Wim van Ee kreeg de jubilarisspeld voor 25 jaar lidmaatschap van de PvdA. Uiteraard werd de politieke actualiteit, lokaal en landelijk besproken.
Na de pauze was er een gastspreker: Gerard Leussink.

Precaire woonvormen
Gerard Leussink werkt als vrijwilliger bij de Bond Precaire Woonvormen (BPW) en begeleidt mensen die in de woonsfeer in problemen zijn gekomen. Hij schetst een somber beeld van flexibilisering van de huursector, waardoor vooral mensen met een smalle beurs en jongeren worden getroffen. Wonen in de antikraaksfeer is vaak de enig haalbare oplossing. Daardoor is wonen voor hen tijdelijk en onzeker geworden, hun bestaans­zeker­heid is aangetast. Voeg daarbij werkon­zeker­heid (vanwege de flexibele banen), waardoor ook de toekomst onzeker is geworden: kan ik nog wel een gezin stichten? Door antikraakbureaus worden ze opgezadeld met vervelende bepalingen in hun contract. Hoofdoorzaak van alle narigheid is volgens Gerard een al veel langer bestaand gebrek aan betaalbare sociale huisvesting. Hij werpt de vraag op of we wel een samenleving willen waarin dit soort zaken voorkomen.
De vaak schrijnende problemen doen zich vooral in de Randstad voor, maar komen steeds vaker ook in de rest van het land voor. Vervolgens in heel Europa en wereldwijd.

Oproep
Naast het begeleiden van mensen in moeilijkheden, organiseren vrijwilligers als Gerard Leussink ook acties en demonstraties om de uitwassen van het volkshuisvestingbeleid aan de orde te stellen, om de politiek wakker te schudden.

Gerard doet oproepen naar twee kanten:

  • Woningcorporaties: ga niet in zo maar in zee met antikraakbureaus; er zijn via de Leegstandswet andere mogelijkheden voor tijdelijke wooncontracten.
  • Gemeenten: houdt een openbaar leegstandsregister bij van woningen en andere gebouwen en spreek woningeigenaren aan op leegstand.
  • Zorg voor voldoende betaalbare passende sociale huurwoningen.

Een verhaal als dit zet je aan het denken. Er is nog genoeg werk aan de winkel voor de sociaaldemocratie, lees: Partij van de Arbeid!

NB. Dit artikel is ook aangeboden voor plaatsing in Voorster Nieuws van 26 april 2017.

Wij willen huizen, geen Maserati’s (een actie van de Bond Precaire Woonvormen bij woningcorporatie ‘Rochdale’ in Amsterdam)