Fractie PvdA-GroenLinks in Terwolde

10 februari 2018

Op 6 februari vergaderde onze fractie voor de 2e keer op locatie, onder het motto: ‘PvdA-GroenLinks komt naar u toe!’
Ditmaal in Terwolde. Het was een levendige vergadering, met een inspreekster. Hieronder een impressie van de hand van Bas Spithout.

PvdA-GroenLinks tegen uitbreiding pluimveebedrijf Terwolde

‘Weer zijn omwonenden nauwelijks betrokken’

TERWOLDE – “Het is de zoveelste keer dat dit college zonder voldoende overleg met de omwonenden toestemming wil geven voor een omstreden uitbreiding van een bedrijf”. Fractievoorzitter Erik Nobel van PvdA/GroenLinks maakte vorige week dinsdag (6 feb.) tijdens de openbare fractievergadering in de d’Olde Schole in Terwolde duidelijk waarom hij (samen met het Gemeente Belangen-raadslid Han Lubberink) tegen de uitbreiding van de pluimveehouderij van de familie Kluin aan de Bekendijk in Terwolde had gestemd.
“Het kan zijn dat door alle maatregelen bij dat bedrijf de directe overlast voor de omwonenden, ondanks de verdubbeling, wellicht minder zal worden. Maar dat is niet het enige. Zo zal ook de hoeveelheid verkeersbewegingen over deze smalle landbouwwegen sterk toenemen”, aldus Nobel.
Bovendien zijn er volgens hem zijn nog meer niet-grondgebonden bedrijven in de directe omgeving die binnenkort willen gaan uitbreiden. “Als je dan de gevolgen van al die uitbreidingen straks bij elkaar optelt kan het daar wel eens echt onleefbaar worden. Het college had een visie moeten ontwikkelen over de daar gewenste ontwikkelingen. Zo’n visie is er nu niet. Zelfs het uitgangspunt in het huidige bestemmingsplan Buitengebied, dat industriële bedrijven bij uitbreidingen naar een bedrijventerrein zouden moeten verhuizen, wordt niet uitgevoerd”. Nobel doelde hiermee op het staalconstructiebedrijf dat onderdeel uitmaakt van het bedrijf van Kluin.

Motie
Over de motie die Gemeente Belangen (GB) vorige week maandag (5 feb.) tijdens de raadsvergadering had ingediend om straks een vijf kilometer lange geluidswal langs de te verbreden A1 aan te leggen was Nobel kort: “Duidelijk een verkiezingsstunt. In dezelfde motie werd ook gesteld dat er geen windmolens mogen worden gebouwd en dan weet je zeker dat CDA, D’66 en PvdA-GroenLinks niet voor zullen stemmen. En als je daarnaast niet aangeeft waar de benodigde miljoenen voor de aanleg van zo’n geluidswal vandaan moeten komen dan weet je ook zeker dat VVD-Liberaal2000 zal afhaken. Alleen al daaruit blijkt dat die motie niet serieus is bedoeld.”
Wel zei Nobel bewondering te hebben voor de GB-wethouder die namens het college de motie van zijn eigen partij heeft ontraden.

PvdA-GroenLinks is overigens niet tegen geluidswerende maatregelen ten behoeve van Posterenk en Wilp-Achterhoek. Integendeel: men verwacht dat met de aanleg van de extra rijbanen de geluidshinder dermate zal toenemen dat Rijkswaterstaat wel extra maatregelen zal moeten nemen. De kosten komen dan niet voor rekening van de gemeente Voorst (dat zou de consequentie van de GB-motie zijn) maar voor rekening van de rijksoverheid.

Verder zal de fractie van PvdA-GroenLinks vragen gaan stellen om te polsen of er binnen de gemeenteraad bereidheid bestaat mee te werken aan de bouw van zogenoemde zelfvoorzienende woningen. Dat zijn woningen die geen aansluiting hebben op gas, water, elektriciteit en riolering. Een belangstellende uit Steenenkamer was helemaal naar Terwolde komen rijden om tijdens de fractievergadering een pleidooi daartoe te houden. PvdA-GroenLinks bleek daar positief tegenover te staan. “Maar als we iets willen bereiken zullen we toch eerst wat draagvlak binnen de gemeenteraad moeten creëren. Met het stellen van vragen zouden we daar een begin mee kunnen maken”, aldus Erik Nobel.

De volgende fractievergadering-op-locatie wordt 20 februari in De Benring in Voorst gehouden (aanvang 19 uur). Op 6 maart vergadert de fractie in Teuge in het Dorpshuis.