15 december 2014

Gemeente Voorst mag thuishulp niet zomaar verminderen!

Gemeente Voorst mag thuishulp niet zomaar verminderen.

De gemeente Voorst mag de huishoudelijke zorg aan mensen niet zomaar verminderen of stopzetten. De gemeente Voorst kort op de zorg en heeft geen onderzoek gedaan welke zorg mensen nodig hebben en dat is in strijd met de Wet en de uitspraak van de rechter in Groningen van 9 december jl. Het Ombudsteam Voorst helpt mensen om bezwaar te maken tegen het besluit van de gemeente Voorst.

De gemeente Voorst heeft in december veel mensen een brief gestuurd waarin is meegedeeld dat met ingang van 1 januari 2015 de huishoudelijke zorg met 30% wordt gekort. De gemeente wil die vergoeding op 1 januari, als de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingaat, als bezuiniging doorvoeren. Mensen zijn daardoor overvallen. “Op 9 december krijg ik een brief , drie weken voor 1 januari 2015”, zegt een oudere man die verder anoniem wil blijven. “Dankzij de vijf uur huishoudelijke hulp die wij per week krijgen kunnen we nog zelfstandig wonen. De gemeente, die de huishoudelijke hulp moet bekostigen, schrapt daar zonder enig overleg of gesprek gewoon 1,5 uur vanaf”.

Binnen de gemeente Voorst hebben vele honderden ouderen, gehandicapte en chronisch zieke mensen een dergelijke brief gehad van de gemeente. Zij raken een flink deel van de huishoudelijke hulp kwijt. Hulp die buren, vrienden of familie niet zo maar kunnen overnemen. “Wij wonen in een straat met heel veel ouderen en chronisch zieke mensen”, zegt dezelfde man. “Moeten wij nu elkaar gaan helpen, dat gaat gewoon niet”.

Volgens de Rechter in Groningen die op 9 december jl. een uitspraak heeft gedaan in een zaak die was aangespannen door een dochter en haar ouders van 88 en 89 jaar tegen de gemeente Dantumadeel, moeten gemeenten naar de specifieke situatie van de cliënten onderzoek doen voordat zij een besluit nemen.

De gemeente Voorst gaat zonder onderzoek, met een algemene maatregel als bezuiniging, mensen korten op de huishoudelijke zorg. Het Ombudsteam Voorst adviseert gedupeerden bezwaar te maken tegen dit besluit. Het Ombudsteam Voorst is een initiatief van de Partij van de Arbeid afdeling Voorst en helpt mensen om dit bezwaarschrift op te stellen.

Het Ombudsteam is bereikbaar: T: (06) 48 53 59 79, E: voorst@pvda-ombudsteam.nl

Zie ook het bericht: Interpellatie huishoudelijke verzorging. Fractievoorzitter Erik Nobel heeft voor de raadsvergadering van 15 december (mogelijk vervolgd op 16 december) een interpellatie aangevraagd.