19 november 2016

Goed gesprek op de extra ledenvergadering

Met 12 mensen voerden we op zaterdagmorgen 19 november een levendig gesprek over het conceptverkiezingsprogramma van de PvdA voor de 2e Kamerverkiezingen op 5 maart 2017. Centraal daarbij stond de vraag: waar staan we als sociaaldemocraten voor, wat zijn onze uitgangspunten, waarin zijn we onderscheidend van andere partijen, hoe komen we tot onze voorstellen?

Solidariteit met minder bedeelden, nationaal en internationaal, gelijke kansen voor iedereen, eerlijk delen, een duurzame toekomst, internationale rechtsorde kunnen gerekend worden tot de kernwaarden van onze partij. Aan de hand van 10 speerpunten van beleid werden gedachten en standpunten uitgewisseld, waarbij het aantal speerpunten tot tenminste 13 werd uitgebreid.

Het bestuur werkt e.e.a. verder uit en zal de visie van de afdeling Voorst ter kennis brengen van de landelijke partij.
De algemene conclusie was dat zo’n inhoudelijk gesprek zeker voor herhaling vatbaar is.