11 januari 2016

Geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst van PvdA-GroenLinks

PvdA en GroenLinks in Voorst luiden het nieuwe jaar in.
Een levendige en gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari 2016 . Naast goede wensen uitwisselen, ontmoeting en een hapje en een drankje, ook veel aandacht voor de Klimaattop in Parijs. Hieronder een impressie en enkele foto’s van onze secretaris.

Nieuwe mensen nodig
Voorzitter John Ebbelaar (PvdA Voorst) heet zo’n 40 leden en introducees welkom en wenst hen een voorspoedig 2016 toe. Hij schetst in grote lijnen de huidige politieke situatie in ons land: het gaat economisch wat beter, de werkloosheid is evenwel nog erg hoog, hoe gaan we om met de vluchtelingenproblematiek? Het is belangrijk dat ook in deze tijd het sociaaldemocratisch en GroenLinks geluid duidelijk blijft klinken. Hij prijst de inzet en betrokkenheid van de fractie en doet een beroep op de aanwezigen uit te kijken naar mensen die hun schouders willen zetten onder het plaatselijke politieke werk, daar staat de democratie het dichtst bij de burgers!

Fractievoorzitter Erik Nobel maakt duidelijk dat de 2-mens fractie – in de oppositie – er ook in 2016 weer duidelijk zin in heeft! Verrassend is dat het nogal eens gebeurt dat ideeën van PvdA-GL die in eerste instantie worden afgewezen, een tijdje later toch in collegevoorstellen terugkomen. Het college kan rekenen op de steun van de fractie bij haar streven dit jaar wat extra te doen in onze gemeente voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning).

Van Dom naar Eiffeltoren
Dan is het de beurt aan gastspreker Twellonaar Johan van Werven. Hij vertelt boeiend hoe hij begin december jl. fietste, samen met 29 anderen, van de Dom in Utrecht naar de Klimaattop in Parijs. De fietsende groep trok op de route veel belangstelling: van gewone burgers, een artikel in een Belgische gazette , van Franse omroepen. Het bewustzijn van de klimaatproblematiek kreeg zo een stukje wind mee.
Bij de Eiffeltoren ontmoetten fietsers uit vele landen elkaar. Indrukwekkend. Uit veiligheidsover­wegingen gaf de Parijse politie geen ruimte voor samenscholing van meer dan 10 personen, laat staan een grote demonstratie. De Franse tak van ‘Friends of the Earth’ (waar in Nederland Milieudefensie toe behoort) had daarom een actie opgezet waarbij de duizenden deelnemers in groepjes van 6 à 8 personen uitzwermden over Parijs. Ze vormden digitaal de woorden ‘Justice, Climate, Peace’. Een organisatorisch en technisch hoogstandje!

Op de dag dat het nieuwe Klimaatverdrag door 195 landen werd ondertekend werd alsnog toestemming gegeven voor een beperkte demonstratie in de buurt van de Arc de Triomphe. Zo’n 15.000 mensen symboliseerden op creatieve en ludieke wijze een ‘Rode lijn’, waarover de opwarming van de aarde niet mag komen.

Johan is hoopvol gestemd over het bereikte Klimaatakkoord, al zal nog moeten blijken hoe het daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Daar moeten we allemaal onze schouders onder zetten, ter wille van onze kinderen en kleinkinderen!

IMGP0077         IMGP0076       IMGP0073

IMGP0075

IMGP0085