1 maart 2018

Schuldhulpverlening, een miljarden business!

Voor een nieuwsgierige, niet professionele toehoorder kwam dat het hardst binnen op de door PvdA-GroenLinks Voorst op 20 februari georganiseerde thema-avond: Schuldhulpverlening is een miljarden business! Naast de betrokkenen, mensen met schulden, zijn er de overheids­diensten, incassobureaus, deurwaarders, bewindvoerders, enz., en die verspijkeren jaarlijks samen zo’n 8 miljard euro. Woorden als ‘schulden industrie’ en ‘schulden maffia’ vielen.

Voor deze avond ging het echter over de vraag hoe we schulden kunnen voorkomen. De twee inleiders, Henk Kinds van de Sallandse Dialoog en Roel Terwijn, de nieuwe directeur van Mens en Welzijn Voorst, presenteerden ervaringen uit Salland en Apeldoorn waar onze gemeente mogelijk ook gebruik van kan maken.

De Sallandse Dialoog is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijfsleven maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. De meer dan 35 partners werken samen om van Salland een financieel vitale regio te maken, door het aantal mensen met schulden terug te dringen. Ieder vaart daar wel bij; minder mensen zakken diep weg in de schuld-ellende en de maatschappelijke kosten ervan dalen navenant. Want een werknemer met financiële schulden kost de werkgever gemiddeld 13.000 euro’s per jaar, en huisuitzetting en gedwongen verkoop kost ongeveer 100.000 per huis.

Samenwerking tussen organisaties, benutten van elkaars expertise, en out-of-the-box denken leveren zo goede resultaten. Geen briefjes sturen, maar mensen die betalingsachterstand hebben al na een maand thuis bezoeken en oplossingen bespreken. Scholen die lessen over omgaan met geld interessant maken doordat de deurwaarder een les komt geven. Maar ook levert deze samenwerking onderling vertrouwen en korte lijntjes op tussen de vele instellingen die betrokken zijn. Ook dat helpt om de schuldenproblematiek eerder boven tafel te krijgen en mensen met schulden eerder een helpende hand te bieden. Met meer goed maatschappelijk functionerende en werkende mensen als het belangrijkste resultaat. PvdA-GroenLinks gaat er voor bij het werk in de gemeenteraad!

De gemeenteraad heeft vorig jaar september het college gevraagd meer in te zetten op preventie van schulden. Deze avond leverde inspiratie en voorbeelden. Preventie en vroeg signalering. Als ergens geldt dat voorkomen beter is dan genezen dan is dat met betrekking tot de schuldenproblematiek.