25 maart 2016

Glasvezel in 2018 haalbaar

De stichting BREEDBAND Noord-Veluwe hield op 8 maart een informatieavond over de stand van zaken van glasvezel in het buitengebied. Ondergetekende was als enige vertegenwoor­diger van de Voorster politiek aanwezig.
De stichting heeft in opdracht van verschillende gemeenten en de provincie onderzocht hoe op korte termijn een toekomstbestendig breedbandnetwerk kan worden gerealiseerd.  In veel buitengebieden worden initiatieven ontwikkeld voor de aanleg van glasvezel, omdat ondernemers tot nu toe er weinig heil in zagen om hierin te investeren.
Nu blijkt dat er sinds vorig jaar een marktpartij ‘Communication & Infrastructure Fund’ (kort genoemd CIF) onder voorwaarden toch wil investeren in glasvezelnetwerken in het buiten­gebied. Recent heeft CIF in de gemeenten Tubbergen en Dinkelland glasvezel uitgerold.
Nu wil CIF op de Noord-Veluwe – samen met de 10 gemeenten, 11 als ook Apeldoorn meedoet – een glasvezelnetwerk aanleggen. In dit gebied zijn 40.000 potentiële aansluit­punten en om de investering rendabel te maken moeten 20.000 huishoudens meedoen. Als deze drempel wordt gehaald worden wel alle 40.000 huishoudens voorzien van een aansluiting. Dit houdt in dat zij een abonnement nemen bij een van de vijf providers op dit netwerk, en vastrecht betalen voor de aansluiting van CIF.
Los van de internetprovider die telefonie, internet en TV levert, betaal je €9,95 per maand vastrecht aan CIF. De totale kosten zijn 50 tot 80 euro per maand. CIF wil graag op korte termijn beginnen met de promotie van het glasvezelnetwerk om de bewoners te informeren over de grote voordelen van snel internet. Het streven is dat er in 2018 een netwerk ligt.

Gemeente Voorst
Welke rol heeft de gemeente Voorst hier nu nog in? Die is beperkt tot het verlenen van de vergunningen en het vaststellen van de voorwaarden waaronder de aanleg kan plaatsvinden. Voorst is samen met de 10 (11) andere gemeenten geïnformeerd over de plannen van CIF en het tempo dat men wil. Vanuit onze fractie zullen wij het college vragen hoe men op korte termijn afspraken denkt te maken met CIF. Wij vinden dat ‘de politiek’ geen vertragende factor mag zijn nu de aanleg van glasvezel in het buitengebied binnen twee jaar binnen handbereik is.
Hans de Graaf – fractie ondersteuner PvdA-GroenLinks

Vragen/opmerkingen? Graag!
T: (0571) 27 11 45
E: h.degraaf@voorst.nl

Dit artikel is aangeboden voor plaatsing in Voorster Nieuws van 30 maart 2016