Hans de Graaf beëdigd als raadslid

26 september 2017

In de fractie van PvdA-GroenLinks ontstond een vacature doordat Anneke van der Ven helaas haar raadszetel moest opgeven. Op maandag 25 september volgde Hans de Graaf haar op. Hans heeft in de afgelopen periode al 2x 16 weken Anneke tijdens haar ziekteverlof vervangen.
We wensen Hans veel succes als raadslid, hij heeft dit werk wederom met veel enthousiasme opgepakt.

We danken Anneke voor haar enthousiaste, betrokken en deskundige inzet in de raad van Voorst! Ze werd raadsbreed gerespecteerd en gewaardeerd om wie ze is, haar deskundigheid en wijze van opereren. Dat bleek wel uit de woorden die burgemeester Jos Penninx tot haar sprak. Fractievoorzitter Erik Nobel sloot zich daarbij aan en zei ondermeer: “Als de raad iets beter naar jou had geluisterd, dan waren bepaalde zaken beter geregeld geweest voor inwoners van de gemeente Voorst. Anneke maakte in haar dankwoord duidelijk dat ze erg van het raadswerk heeft genoten en zeer tegen haar zin vertrekt, maar dat de combinatie van een baan en het raadswerk nog te veel voor haar is. Ze riep op om nog eens goed te kijken naar de plannen voor een gerenoveerd of nieuw gemeentehuis.

Door de besturen van PvdA Voorst, GroenLinks Voorst en de fractie werden haar als blijk van waardering een mooie bos bloemen en twee flessen wijn aangeboden.
Na de fractievergadering van 26 september namen de fractie en steunfractie op informele wijze afscheid van Anneke.

We wensen Anneke van der Ven een voorspoedig verder herstel toe!