10 november 2013

Een solide financieel beleid

Ons raadslid Hans de Graaf blikt terug op de raadsvergadering van 4 november waarin de programmabegroting 2014 – 2017 werd vastgesteld.

Klik op: Voorst volgens de progressieven – VN20131113