19 september 2016

Hans de Graaf tijdelijk raadslid

Anneke van der Ven (raadslid namens GroenLinks in de fractie PvdA-GL ) heeft verzocht om tijdelijk ontslag (16 weken) i.v.m. de gevolgen van een ernstig ongeval dat ze heeft gehad. Hans de Graaf uit Twello, al actief bij het fractiewerk betrokken als fractievertegenwoordiger, is bereid gevonden haar plek in te nemen voor de duur van het ziekteverlof.

In de raadsvergadering van 19 september is Hans de Graaf officieel beëdigd. Wij wensen hem veel succes toe als tijdelijk raadslid!
We wensen Anneke van der Ven een voorspoedige revalidatieperiode toe zodat ze spoedig haar werk in de raad weer kan oppakken!

bos bloemen