19 juni 2016

Het goede voorbeeld

Soms lees je een bericht waarvan je denkt: hé, dat is een goed idee! Dat overkwam mij toen ik in De Stentor van 14 juni een artikel zag met de kop: ‘Zutphen gaat meer mensen met een beperking in dienst nemen’.
Sinds de inwerkingtreding van de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk voor re-integratie-activiteiten voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Die afstand kan allerlei oorzaken hebben, zoals: een arbeidsbeperking, leeftijd, geen up-to-date opleiding, langdurige werkloosheid.
De gemeente Zutphen gaat de komende jaren bewust meer mensen in dienst nemen die doorgaans lastig aan het werk komen. Ze hoopt daarmee het goede voorbeeld te geven aan onder meer het bedrijfsleven. Doelstelling is om over 10 jaar tenminste vijftien volledige arbeidsplaatsen te hebben ingevuld met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De eerste stap is al gezet: Zutphen heeft werk- en uitkeringsorganisatie UWV gevraagd in kaart te brengen waar binnen de gemeentelijke organisatie kansen liggen. Volgens de verantwoordelijke wethouder mw. Annelies de Jonge (PvdA) is Zutphen de eerste gemeente binnen de arbeidsmarkt­regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe die zo arbeidsplaatsen probeert in te vullen. Een voorbeeld ter navolging!
Overigens is de gemeente Voorst er al goed in geslaagd mensen beschutte werkplekken te bieden in de Kruidentuin en bij bedrijven. Een goed fundament om op verder te bouwen en andere mogelijkheden uit te proberen, gericht op maatwerk.

Regelarme Bijstand
Onze fractie zou ook graag zien dat Voorst mee gaat doen met proefprojecten, waarbij Bijstands­gerechtigden meer ‘ruimte’ krijgen bij hun inspanningen om op de een of andere manier weer aan de slag te komen. Minder regels en meer vertrouwen, zodat mensen de regie over hun leven weer meer in eigen hand krijgen. Dat kan gaan om startende ondernemers, mensen met kinderen, oudere werknemers met geringe kansen op de arbeidsmarkt. Meer mogelijkheden voor vrijwilligers­werk. We hebben het college opgeroepen om met voorstellen hiervoor te komen.

Voorst tweede gemeente!
En wat het goede voorbeeld betreft: wat zou het mooi zijn als Voorst de tweede gemeente in deze regio zou worden met een aanpak zoals van Zutphen. Iets om voor te gaan! Het college kan daarbij op onze warme steun rekenen!
Wim van Ee, fractievertegenwoordiger PvdA-GroenLinks

Reageren? Graag!
(06) 26 59 00 62
w.vanee@voorst.nl

Of hieronder!

Dit artikel is aangeboden aan VN voor plaatsing in het nummer van 22 juni.