Door Wim van Ee op 15 november 2017

Overlast hondenpoep wordt aangepakt!

Overlast hondenpoep wordt aangepakt!

15 november 2017

Op initiatief van de fractie van PvdA-GL gaat de gemeente Voorst aan de slag om de overlast van hondenpoep terug te dringen. Een motie en amendement hierover (mede ondertekend door Gemeentebelangen en CDA) werden in de raadsvergadering van 13 november jl. vrijwel raadsbreed gesteund. Kern van de voorstellen:

  • inventariseer samen met de dorpsbelangenverenigingen op welke plekken in de gemeente Voorst veel hinder van hondenpoep wordt ervaren
  • plaats daar en langs veelgebruikte uitlaatroutes prullenbakken
  • plaats bij kinderspeelplekken en rond scholen bordjes ‘verboden voor honden’
  • verplicht daarnaast de hondenbezitter via de Algemene Plaatselijke Politieverordening (APV) altijd een zakje bij zich te hebben om de uitwerpselen op te ruimen.
  • intensieve communicatie van bovengenoemde maatregelen met alle inwoners op gemeentelijk, plaatselijk en wijkniveau
  • voor 1 januari 2019 het effect van deze maatregelen te evalueren.

Hopelijk wordt op deze wijze de ondervonden overlast in onze mooie gemeente voor een belangrijk deel teruggedrongen.

Een mooi resultaat voor onze fractie, die de oproepen, meldingen en reacties van burgers om dit probleem nou eens aan te pakken serieus heeft opgepakt. Proficiat!

Wim van Ee

Wim van Ee

Ik ben niet afkomstig uit een rood nest. Toch heb ik (vrijwel) altijd PvdA gestemd en wel hierom.  (Internationale) solidariteit en eerlijk delen zijn voor mij zeer belangrijke uitgangspunten van de sociaal-democratie. En zoals het beginselprogramma zo mooi verwoordt: het bieden van kansen, de spreiding van macht en inkomen en het investeren in kennis zijn nodig om

Meer over Wim van Ee