26 juni 2016

Hoop doet leven

De coöperatie EnergieRijkVoorst (ERV) heeft samen met energiecoöperaties uit Brummen, Lochem en Zutphen IJsselwind opgericht. Doel van IJsselwind is het bouwen van een aantal burgerwindmolens langs het Twentekanaal in Lochem en op ‘De Mars’ in de gemeente Zutphen, nabij Eefde.
De bewoners van het gebied worden nadrukkelijk bij het project betrokken en kunnen ook deelnemer worden.

De energiecoöperaties betalen zelf 1/3 van de voorbereidingskosten, de provincie Gelderland ook 1/3. Voor de rest is een bijdrage van de vier gemeenten gevraagd, in de vorm van een lening van € 58.333 per gemeente. De gemeente Voorst wil in principe onder voorwaarden meewerken.
Voor verdere informatie over IJsselwind zie: www.ijsselwind.nl

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni staken de fracties van Gemeente Belangen (GB) en VVD-Liberaal 2000 via een amendement evenwel een stokje voor het meefinancieren van het voorbereidingstraject van drie windmolens op ‘De Mars’. Beide fracties – die met 11 van de 19 raadszetels een meerderheid hebben – willen de onderzoeken naar grootschaliger projecten afwachten.

De fracties van CDA, PvdA-GroenLinks en D66 steunden het college voluit en hadden geen goed woord over voor de fracties die het voorstel blokkeerden. Heel teleurstellend, een gemiste kans om te onderzoeken of een kleinschalig coöperatief windmolenproject in deze regio van de grond is te krijgen.  Bovendien komt het ‘van onderaf’, van burgers zelf. Een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie waar de beide tegenstribbelende fracties altijd voorstander van zijn geweest……

Verantwoordelijk wethouder Arjen Lagerweij (GB) hield het hoofd koel. Hij zei het amendement niet te zien als afstel, maar als uitstel.

Intussen is de gemeenteraad van Lochem akkoord gegaan met het ter beschikking stellen van het eerste deel van de lening. Dat wordt onder meer gebruikt voor het instellen van een onafhankelijk onderzoek naar draagvlak in Eefde. In de gemeenteraad van Zutphen lijkt een meerderheid te zijn voor verder onderzoek naar het windmolenplan. Een definitief besluit wordt genomen op 4 juli. In Brummen is politiek draagvlak voor een haalbaarheidsonderzoek.

Na het zomerreces komt het onderwerp windmolens weer op de raadsagenda van Voorst.
Laten we hopen dat de wethouder gelijk krijgt………..we wensen hem veel succes toe bij het overtuigen van zijn partijgenoten dat dit windmolenplan gemeentelijke ondersteuning verdient!