Door Wim van Ee op 9 maart 2014

In gesprek met de kiezers in Wilp

PvdA/GroenLinks praat met de kiezers in Wilp 
In navolging van Voorst, praatten we op 8 maart met veel mensen in het dorp Wilp.
Ook hier ontbrak natuurlijk niet de rode roos. Aan de hand van een kleine enquête vroegen we aan bijna 30 inwoners hun mening over een aantal zaken. Zoals de sociale leefomgeving, voorzieningen voor kinderen en jeugd, het groenonderhoud en de dorpsvernieuwing in de Hofstraat e.o.
Uit de plezierige en soms ook kritische ontmoetingen bleek:
–    80% van de geënquêteerde bewoners is tevreden is over de onderlinge contacten en vrijwilligerswerk voor de gemeenschap.
–    Ca. 2/3 vindt dat de voorzieningen voor kinderen en jongeren voldoende zijn.
–    In het algemeen is men goed te spreken over de staat van het groen en het onderhoud daarvan.
–    92% is zeer tevreden over de vernieuwing van de Hofstraatbuurt. Dat is opmerkelijk gezien de  soms hoog oplopende discussies destijds over de sloop- en nieuwbouwplannen.
–   Vrijwel iedereen wil graag een milieustraat in het dorp, omdat men afvalscheiding zeer belangrijk  vindt.  Als mogelijke locaties werden het meest genoemd: nabij de school (waar nu een glasbak,  staat), bij de voormalige Rabobank langs de Rijksstraatweg en in de buurt van het dorpshuis.
Het aantal mensen dat van plan is te gaan stemmen is 70%. Dat zou een mooie opkomst zijn, duidelijk hoger dan de gematigde verwachtingen landelijk gezien.

 

Wim van Ee

Wim van Ee

Ik ben niet afkomstig uit een rood nest. Toch heb ik (vrijwel) altijd PvdA gestemd en wel hierom.  (Internationale) solidariteit en eerlijk delen zijn voor mij zeer belangrijke uitgangspunten van de sociaal-democratie. En zoals het beginselprogramma zo mooi verwoordt: het bieden van kansen, de spreiding van macht en inkomen en het investeren in kennis zijn nodig om

Meer over Wim van Ee