28 februari 2016

Informatie/gespreksavond over referendum Oekraïne

Het bestuur van de PvdA Voorst ontving de volgende uitnodiging van de PAX Vredeswerkgroep Twello:

In veel gekrakeel in de media is de schijn ontstaan dat je gaat stemmen vóór of tegen ‘Europa’. Maar het referendum gáát over een Associatieverdrag met Oekraïne. Het betekent nauwere handelsbanden tussen EU en Oekraïne. Voorwaarde daarvoor is dat dit land zijn wetgeving aanpast aan Europese standaarden en die naleeft. Denk daarbij aan democratisch bestuur en aan bescherming van mensenrechten.

Wat is eigenlijk de status van zo’n verdrag? Welke consequenties heeft het?

Wij verwachten Cinta Depondt van landelijk PAX voor een inleiding, waarna er ruim gelegenheid zal zijn voor gesprek. Cinta Depondt komt regelmatig in Oekraïne, spreekt enig Oekraïens en vloeiend Russisch en weet zeer veel over de gehele regio.
Enkele gedeelten worden vertoond uit de Oekraïne-aflevering van ‘Grensland’: de VPROserie van de ontmoetingen van Jelle Brandt Corstius in de landen grenzend aan Rusland.
Wie wat helderder zicht wil krijgen op ja/nee bij het referendum: welkom in de Bibliotheek, Marktplein, Twello. Donderdag 17 maart, 20.00 uur (koffie/thee vanaf 19.30 u).
PAXvredesgroep Twello