16 september 2017

Kabinet komt met 270 miljoen euro voor lerarensalarissen

Volgens bronnen in Den Haag trekt het demissionaire kabinet in de begroting voor 2018 270 miljoen euro uit voor salarissen van leraren in het basisonderwijs. Dat is goed voor een salarisverhoging van ongeveer 3 procent. Dit wordt bekend gemaakt op Prinsjesdag op 19 september.

Voor minister van Sociale Zaken en vicepremier, tevens partijleider van de PvdA, Lodewijk Asscher is dit bericht een kleine zege. Hij legde al in juni jl. de eis op tafel dat er geld op tafel moest komen voor hogere salarissen in het basisonderwijs. Twee weken geleden leek Asscher met informele toezeggingen genoegen te moeten nemen. Nu heeft het kabinet dus zijn voorstel overgenomen.