Karel Doormanstraat vindt gehoor bij de gemeente

3 december 2017

Onder de titel: ‘Bewoners eisen een veiliger straat’ stond in De Stentor van 2 december een groot artikel over de onveilige verkeerssituatie in de Karel Doormanstraat in Twello. De bewoners zijn de vrachtwagens en ander hard rijdend verkeer in hun straat zat en eisen een veiligere straat.

Dit probleem is aangekaart door de fractie PvdA-GroenLinks. Na een gesprek met de bewoners op 21 november werd de dag daarna een brandbrief gestuurd naar burgemeester Jos Penninx met het verzoek z.s.m. passende maatregelen te treffen, b.v. een vrachtwagenverbod,  om de straat veiliger te maken. Volgens het artikel in de krant gaat wethouder van  der Sleen met de bewoners in gesprek en worden ook evt. alternatieven bekeken.

Ook gaat de gemeente voortaan ‘verbouwingen aan wegen’ doorgeven aan navigatiesystemen. Het is een beslissing die werd genomen na negatieve geluiden van buurtbewoners in de Karel Doormanstraat. Aanwonenden klaagden daar over gevaarlijke situaties met vrachtwagens. “Er rijden daar met name veel buitenlandse chauffeurs die door het centrum hun navigatiesysteem volgen. We hebben nu bij die straat bijvoorbeeld een 30 km-zone doorgegeven”, aldus wethouder van der Sleen.

Een mooi succes voor de bewoners van de Karel Doormanstraat en de fractie van PvdA-GroenLinks, die de verdere ontwikkelingen met argusogen blijft volgen. In de raadsvergadering van 18 december a.s. zal door onze fractie een motie over dit onderwerp worden ingediend.

Op de foto lijkt het een vrij rustige straat. Met name de combinatie van fietsende kinderen en hard rijdende auto’s en vrachtwagens maken de straat onveilig.