25 juni 2017

Laten we er iets aan doen!

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 juni 2017 is op initiatief van PvdA-GroenLinks en het CDA een motie aangenomen om iets te doen aan de overlast van hondenpoep in onze gemeente. De motie werd bijna raadsbreed gesteund, alleen de fractie VVD/L2000 was tegen.

De inhoud van de motie is als volgt:
Overwegingen:

  • op verschillende plekken in onze gemeente overlast ervaren wordt van de ontlasting van honden;
  • het een hardnekkig probleem is;
  • er regels in de Algemene Plaatselijke Verordening staan de over een aanlijngebod en de gebieden waar honden mogen komen, maar de regels slecht gehandhaafd worden;
  • het slechte gedrag van hondeneigenaren een belemmering kan zijn bij de ontwikkeling van nieuwe en bestaande klompenpaden;

de raad spreekt uit dat:

  • hondenpoep een irritant probleem is en een ergernis is van heel veel van onze inwoners; • er veel mogelijkheden zijn om er iets aan te doen;

draagt het college op:

  1. voor de begrotingsbehandeling minimaal 3 opties aan de raad voor te leggen hoe de overlast van hondenpoep teruggedrongen kan worden, zodat de raad hieruit een weloverwogen keuze kan maken;
  2. 2. bij deze opties te vermelden wat de financiële gevolgen zijn van elk van de voor te leggen opties;

en gaat over tot de orde van de dag.
Twello, 19 juni 2017, Erik Nobel (PvdA/GroenLinks) Cees Booster (CDA)

De motie is aangenomen met 15 stemmen voor (Gemeente Belangen, CDA, PvdA-GroenLinks en D66) en 4 stemmen tegen (VVD-Liberaal2000).