2 maart 2018

Maakt de markt ons gelukkig?

Thema-avond 14 maart vanaf 19.30 in restaurant Taverne in Twello.

Na de geslaagde avonden over duurzame landbouw en schulden preventie, organiseren we opnieuw een thema-avond. Dit keer bespreken we alternatieven voor markt economisch denken op gemeenteniveau.

“Privatisering”, “deregulering”, een “kleine overheid” en “outsourcing”, de taal van het marktdenken. Veel mensen haken al af als ze dergelijke woorden horen, anderen accepteerden ze lang als neutraal, efficiënt en transparant. Maar ondertussen weten we welke problemen het marktdenken veroorzaakt: grote maatschappelijke ongelijkheid, ongeremde groei, uitputting van hulpbronnen en klimaatopwarming. Het gaat goed mis door deze “ieder voor zich” houding van het neoliberalisme, met haar geloof in het oplossend vermogen van de markt. Welk alternatief hebben we te bieden? Hoe vertalen we meer duurzame economische modellen in concrete handelingen op gemeenteniveau?

Op 14 maart zal Jasper Blom hier een presentatie over geven. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om ons economisch handelen een duurzamer en socialer vorm te geven? Inspirerende voorbeelden van een meer sociale en solidaire economie worden gepresenteerd. Daarna gaan Jasper Blom en de lijsttrekkers van PvdA-GroenLinks Voorst met de aanwezigen het gesprek aan. Daarbij zullen recente voorbeelden uit de Voorster gemeentepolitiek gebruikt worden om concreet te maken waar een visie op duurzaamheid, op een sociale en betrokken samenleving, het verschil kan maken.

Jasper Blom, econoom en politicoloog, is voormalig directeur van Bureau de Helling, , het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Momenteel is hij docent aan de opleiding Politicologie van de Universiteit Leiden en verbonden aan  de Universiteit van Amsterdam.

Deze thema-avond wordt georganiseerd door PvdA-GroenLinks Voorst in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Iedereen is welkom op 14 maart om 19.30 in restaurant Taverne, H.W. Iordensweg 3 in Twello. (Zaal open vanaf 19.15 uur)