Noodkreet vanuit de Karel Doormanstraat

23 november 2017

De nieuwe Brede School, de nieuwe Jumbo, intensiever gebruik van het Kulturhus en het vrachtverkeer zorgen voor een gevaarlijke situatie in het stille gedeelte van de Karel Doormanstraat in Twello.
Het gebruik van de straat is veranderd, door de komst van de school en de Jumbo. Veel meer jonge fietsers die naar school gaan maken gebruik van deze weg. Dinsdagavond 21 november werd de PvdA-GroenLinks fractie verrast door een grote delegatie uit de Karel Doormanstraat.
De bewoners hebben al vele malen geklaagd bij de gemeente over het vrachtverkeer dat de weg gebruikt als doorgaande weg naar de Koppelstraat.
De bewoners hebben de Jumbo gevraagd om hun vrachtwagenchauffeurs de Karel Doormanstraat te laten mijden. Daar is al gevolg aan gegeven. Nu de andere vrachtwagens nog….
De fractie gaat een brief sturen naar de Burgemeester met de vraag om nog voor de winter een noodmaatregel te treffen en de weg te verbieden voor vrachtverkeer.
In de volgende raadsvergadering (18 december) zal een motie over dit onderwerp ingediend worden.