9 april 2016

Nu of nooit

De fractie van PvdA-GroenLinks is van plan de volgende motie in te dienen tijdens de raadsvergadering van 18 april 2016:

Glasvezel nu of nooit
(versie 5 april 2016)

Onderwerp: Glasvezel buitengebied

De raad van de gemeente Voorst in vergadering bijeen op maandag 18 april 2016,

overwegende dat:

  • in 2014 geld beschikbaar is gesteld voor een businesscase snel-internet in de gemeente Voorst;
  • de raad van de gemeente Voorst een positieve grondhouding heeft voor realisatie van snel-internet;
  • een positief advies beschikbaar is van de werkgroep Stichting Breedband Noord Veluwe;
  • bij 50 % deelname er 100% wordt gerealiseerd;
  • het streven is om in 2018 operationeel te zijn;
  • snelheid en maatwerk nu noodzakelijk is;

spreekt uit dat:

de gemeenteraad van Voorst deze kans wil aangrijpen om glasvezel in het buitengebied op korte termijn te realiseren;

draagt het college op:

  • zich maximaal in te zetten om de aanleg van glasvezel te realiseren;
  • de raad te informeren over de vorderingen voor de raadsvergadering van 13 juni 2016;

en gaat over tot de orde van de dag.

Twello, 18 april 2016,

Anneke van der Ven (PvdA-GroenLinks)