22 april 2014

Onafgemaakt integriteitsonderzoek

Onze fractie van PvdA/GroenLinks heeft de raadsvergadering van 22 april verlaten toen de coalitie van GB, CDA en D66 haar wethouders wilde voorstellen om vervolgens tot benoeming over te gaan. De coalitie zet de benoeming van de wethouders door terwijl de advisering van de integriteitscommissie nog niet is afgerond.

Onze fractie heeft de nieuwe coalitie herhaaldelijk laten weten dat ze de benoeming prematuur vindt en eerst wil wachten op een afgerond advies van de integriteitcommissie.  Onze fractie hecht namelijk aan een zorgvuldig proces bij de benoeming van wethouders. Aangezien de coalitiepartijen geen gehoor hebben gegeven aan ons verzoek tot uitstel van de besluitvorming totdat de integriteitcommissie haar werk heeft afgerond, heeft onze fractie besloten om de raadsvergadering te verlaten. Ook de fracties van VVD en Liberaal2000 verlieten de vergadering.