8 juni 2014

Ongelijkheid verrassend groot in Nederland

Zo kopte dagblad Trouw op 5 juni j.l.  Aanleiding is een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) met opmerkelijke cijfers over arm en rijk in Nederland. Wat blijkt? Het vermogen is hier zeer ongelijk verdeeld. Schever dan in de meeste Europese landen, schever zelfs dan in Groot-Brittannië en net zo scheef als in de Verenigde Staten.
Enkele feiten.
–  de drie rijkste Nederlanders bezitten meer dan ruim de helft van alle Nederlandse huishoudens bij elkaar.
–  de bovenste 1 procent is goed voor bijna een kwart van het totale vermogen.
–  de onderste 60% van de Nederlandse huishoudens bezit slechts 1 procent van het totaal.
Verrassende gegevens.
Intussen bereidt het kabinet een herziening van het belastingstelsel voor. Een uitgangspunt daarbij is dat de lasten op arbeid omlaag moeten. De PvdA pleit voor het aanpakken van de vermogens. CDA en VVD hebben al aangegeven tegen een hogere vermogensheffing te zijn……De VVD wil snijden in toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslagen.
Duidelijk is in elk geval dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor onze PvdA!