Ook overlast van hondenpoep?

23 oktober 2017

Ook overlast van hondenpoep? 

16 oktober wordt er in het gemeentehuis (RTG) gesproken over hondenpoep. Gemiddeld komen er 10 klachten over hondenpoep per jaar binnen, maar de fractie van PvdA-GroenLinks denkt dat er meer mensen zijn die overlast ervaren. Partij van de Arbeid-GroenLinks wil het voor hondenliefhebbers makkelijker maken om overlast te beperken.

Vindt u dat de gemeente iets moet doen aan de overlast van hondenpoep, laat uw stem dan horen. Meldt het hieronder of bij: https://voorst.pvda.nl

 

Info over het voorstel van de gemeente vindt u op https://voorst.raadsinformatie.nl

Klik op RTG 16 oktober en vindt de informatie onder: Aanpak hondenpoep overlast in de gemeente Voorst

In juni is er een motie aangenomen over dit onderwerp. Een aantal reacties dat deze week gegeven is, kunt u hier lezen. Titel van de motie: Laten we er iets aan doen!