Preventie armoede en schulden

16 januari 2018

Preventie armoede en schulden

De gemeente Voorst denkt dat we vaker maatschappelijke problemen kunnen voorkomen. Leden van projectteam ‘Voorst onder de loep’ o.l.v. Coen van Bremen onderzoeken hoe dit te bereiken. Het team baseert zich op de aanwezige kennis en inzichten in onze samenleving. Daartoe is gesproken met een groot aantal inwoners en organisaties. Van de uitkomst zijn een analyse en schema’s gemaakt. Deze worden voorgelegd aan experts: Kloppen de verbanden die we gevonden hebben en hebt u aanbevelingen hoe daarmee verder te gaan?

Op 11 januari was het thema ‘Preventie armoede en schulden’ aan de orde. Vijf gerenommeerde deskundigen lieten hun licht schijnen over de problematiek. Onze secretaris Wim van Ee was daarbij aanwezig. In de bijlage de analyse van het projectteam en de vraagstelling aan de experts.

Duidelijk werd dat er geen makkelijke oplossingen zijn. Stille armoede is erg moeilijk te signaleren. Het komt in alle lagen van de bevolking voor. Er zijn wel bepaalde risicogroepen aan te wijzen. Hebben we bepaalde signalen gemist? Hoe kunnen we daar wat aan doen? Er is trouwens niet altijd een verband tussen armoede en schulden. Binnenkort verschijnt een verslag van deze expert­meeting.

Klik op de link voor de bijlage:
Preventie armoede en schulden – analyse en vragen voor expertmeeting