16 april 2017

PvdA strijdvaardig de oppositie in

Na de Tweede Kamerverkiezingen is de fractie van de PvdA dermate klein dat ze naar de achterste Kamerbankjes is verdreven. Niettemin gaat ze strijdvaardig de oppositie in. ‘Dan maar de kleinste op links’. De plek in de oppositie geeft de fractie ook ruimte. Er is meer vrijheid een eigen koers te varen. Aldus een artikel in dagblad Trouw van 14 april 2017.

De PvdA richt ook de blik vooruit
Er ligt een hele stapel aan rapporten over eerdere verkiezingsnederlagen van de PvdA, maar over het grootste verlies in de geschiedenis komt geen uitgebreid rapport. De partij wil nu de energie steken in de toekomst, in de blik vooruit. Er zijn allerlei initiatieven in het land. Jonge leden bekijken hoe de partij kan vernieuwen zodat ze ook voor jonge mensen aantrekkelijk wordt. Een groepje onderzoekt hoe afdelingen elkaar kunnen helpen.

De Bredase burgemeester Paul Depla gaat die initiatieven, mails en adviezen van leden bundelen, samen met het wetenschappelijk bureau.
Zij moeten op basis daarvan een ‘beknopte en toekomstgerichte’ analyse maken van de verkiezingsuitslag en de positie van de PvdA. Van hen wordt verwacht dat ze in kaart brengen van welke succesvolle maatschappelijke bewegingen de partij iets kan leren.
Het geheel moet uitmonden in aanbevelingen voor de toekomst. Het ‘rapport’ van Depla wordt in mei gepresenteerd en in juni besproken op het PvdA-toekomstfestival.