Door Wim van Ee op 16 maart 2014

PvdA/GL in gesprek met kiezers in Terwolde

Na de geslaagde canvasacties in Wilp en Voorst, was Terwolde op 15 maart aan de beurt. We praatten met  zo’n 60 inwoners over allerlei zaken die in het dorp spelen. Ook hier ontbrak natuurlijk niet de rode roos. Aan de hand van een mini-enquête kwam een aantal zaken aan de orde. Zoals de onderlinge betrokkenheid/sociale leefomgeving, voorzieningen voor kinderen en jeugd, het groenonderhoud en de ervaringen met het afvalbeloningssysteem en de milieustraat in het dorp.
De vaak levendige en soms kritische reacties beperkten zich niet tot deze onderwerpen. Zo werden zorgen geuit over de veranderingen in de zorg, en werd gepleit voor uniforme regelgeving voor windenergie in gemeenten.
In grote lijnen kan de uitkomst van de enquête als volgt worden samengevat:
–    Bijna 70%  van de geënquêteerde bewoners is tevreden over de onderlinge contacten en over vrijwilligerswerk voor de gemeenschap. Iemand merkte  op dat je de Terwoldenaren soms over de streep moet trekken om mee te doen, maar dat dit altijd wel weer lukt. Enkelen noemden aardige voorbeelden van burenhulp. Het verlies van de bibliotheek als ontmoetingsplek werd als minpunt benoemd.
–    Ruim 60%  vindt de voorzieningen voor kinderen en jongeren voldoende. Bij degenen die hierover niet zo tevreden waren leeft de wens voor meer speelplekken voor kinderen, evt. in eigen beheer bij de ouders. Sommigen pleitten voor meer activiteiten voor de wat oudere jeugd.
–    Bijna 80% is tevreden over de staat van het groen in het dorp en het onderhoud daarvan.
–    Het afvalbeloningssysteem  werd door bijna 90% van de bewoners zeer gewaardeerd als een goed middel om je bewust te maken dat afval scheiden loont. Enkelen toonden zich bezorgd over de mogelijke toename van zwerfafval. Het afschaffen van de openbare afvalbakken werd betreurd.
–   Ruim 90% is zeer te spreken over het milieustraatje achter de supermarkt en maakt daar ook intensief gebruik van. Enkele kanttekeningen daarbij: de plek moet wel goed onderhouden worden, de container voor plastic afval is soms overvol, doorgangen te nauw voor scootmobiel en rolstoel, verlichting ontbreekt.
–   84% is van plan te gaan stemmen voor de nieuwe gemeenteraad, een hoopvol opkomst­percentage!
PvdA/GroenLinks kijkt terug op een groot aantal plezierige en constructieve gesprekken in de afgelopen weken met bewoners van allerlei leeftijden van deze mooie gemeente!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wim van Ee

Wim van Ee

Ik ben niet afkomstig uit een rood nest. Toch heb ik (vrijwel) altijd PvdA gestemd en wel hierom.  (Internationale) solidariteit en eerlijk delen zijn voor mij zeer belangrijke uitgangspunten van de sociaal-democratie. En zoals het beginselprogramma zo mooi verwoordt: het bieden van kansen, de spreiding van macht en inkomen en het investeren in kennis zijn nodig om

Meer over Wim van Ee