2 maart 2014

PvdA/GroenLinks zoekt de kiezers op

Op zaterdag 1 maart hielden we een geslaagde canvasactie in het dorp Voorst. Vier teams gingen van straat tot straat en van huis tot huis. Om een mooie roos aan te bieden en om met de bewoners in gesprek te komen. Aan de hand van een aantal vragen werd een kleine enquête gehouden. Over het algemeen waren het heel plezierige ontmoetingen. Er werden bijna 60 gesprekken gevoerd. In VN van 5 maart kunt u de uitslagen van de enquête lezen. De geënquêteerde inwoners van Voorst die aangaven daar prijs op te stellen krijgen de uitslag per mail of post toegestuurd. Wij danken alle bewoners van Voorst die wilden meewerken aan de enquête!

Hieronder een foto impressie van de canvasactie.

Canvassen(4)Canvassen (1)Canvassen(2)

Canvassen(5)Canvassen(6)