23 juli 2018

Raad van State vernietigt bestemmingsplan Vitalis

PERSBERICHT

VOORST – De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan Hengelderweg 6 (Vitalis) in Voorst vernietigd. De gemeenteraad van Voorst, die het bestemmingsplan vorig jaar op 3 juli definitief vast had gesteld, is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Volgens dit bestemmingsplan zou het biologische zaadveredelingsbedrijf Vitalis zijn kassen aan de Hengelderweg mogen uitbreiden met een hectare (10.000 m2) in plaats van de maximaal maximaal 600 vierkante meter die volgens de provinciale Omgevingsverordening is toegestaan. Het argument van de gemeente dat die nieuwe kas bestemd zou zijn voor onderwijs, onderzoek en ontwikkeling (één van de twee mogelijkheden om een uitbreiding van die omvang toch mogelijk te maken) deugt volgens de Raad van State (RvS) niet. De nieuwe kas zou alleen een commercieel belang van Vitalis dienen. Ook de bewering dat vanwege een efficiënte bedrijfsvoering deze kas niet elders kon worden gerealiseerd, (de tweede mogelijkheid om van de regels af te wijken) is volgens de RvS niet aangetoond.

Onderzoek
De RvS baseert zijn oordeel op het deskundigenrapport dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) op verzoek van de RvS heeft gemaakt. De indieners van een beroepschrift (drie natuur- en milieuorganisaties en veertien omwonenden) hadden vorig jaar voordat de gemeenteraad het nu vernietigde besluit nam, voorgesteld twee onafhankelijke deskundigen te benoemen om de door B&W aangevoerde argumenten op juistheid te laten onderzoeken. Hoewel die indieners enkele dagen voor de raadsvergadering al de eerste verklaringen hadden aangeleverd die aantoonden dat de door B&W aangevoerde argumenten twijfelachtig waren, vond de meerderheid van de gemeenteraad een onderzoek niet nodig. Alleen de fracties van PvdA-GroenLinks en D’66 stemden tegen.

De RvS, die 2 november 2017 het bestemmingsplan al had geschorst, vond zo’n onderzoek wel noodzakelijk en gaf de StAB opdracht de relevante feiten alsnog te onderzoeken. Dat rapport werd begin maart openbaar en was voor Vitalis enkele weken later reden om af te zien van de bouwplannen. Naast de bouw van een hectare kassen zou het bestemmingsplan ook de bouw van een fabriek voor de bewerking van zaden (die uit alle delen van de wereld moesten worden aangevoerd) mogelijk maken, Die fabriek moest een oppervlakte van 2450 m2 krijgen en een hoogte van 12 meter.