28 september 2014

Raadslid Anneke van der Ven reageert op artikel van D66

In het Voorster Nieuws van 24 september stond een artikel van de fractie van D66 in de gemeenteraad op een eerder artikel van ons raadslid Anneke van der Ven.  Dat ging over de bezuiniging op huishoudelijke hulp zoals Voorst die doorvoert. Dat artikel kunt u vinden op deze website. Anneke heeft nu een passende reactie geschreven, die hopelijk wordt geplaatst in VN van 1 oktober. Hieronder het volledige artikel.

Ja, samen maken we VoorSt!
Het is een groot goed dat we in Nederland gemeenteraden hebben waar politieke partijen hun standpunten uitwisselen en besluiten nemen over hoe zaken geregeld worden in de gemeente. Misschien nog belangrijker is het, dat u als inwoner van Voorst, weet hoe de hazen lopen in de gemeenteraad.
De manier waarop D66 in de personen van mw Lasance en dhr Hogervorst in deze krant meenden verslag te moeten doen over mijn bijdrage als gemeenteraadslid aan de Voorster politiek vraagt om een reactie.
Enkele weken terug schreef ik in deze krant over de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp. Door de wijze waarop het college de bezuinigingen nu in Voorst doorvoert levert iedereen 30% hulp in. Ook de mensen die het hard nodig hebben. En dat wil PvdA-GroenLinks niet. Dat standpunt hebben we in de gemeenteraad naar voren gebracht en daarom tegen het collegevoorstel gestemd.
Tot zover wat er gebeurde.
En dan de opstelling van Lasance en Hogervorst zelf. Interessant is het te lezen dat zij mijn artikel over de huishoudelijke hulp lezen als een aanval op wethouder Vrijhoef. Daar ging het niet om. Het was bedoeld als kritiek op de coalitiepartijen – dus ook op Lasance en Hogervorst zelf – die het collegevoorstel ruiterlijk steunden. We kunnen in Voorst niks veranderen aan het feit dat er bezuinigd wordt. Immers, het is een besluit van de 2de kamer dat PvdA en D66 steunden omdat zij vinden dat gemeenten zorgtaken beter en goedkoper kunnen uitvoeren. Maar we kunnen wel wat doen aan hoe we in onze gemeente bezuinigen.

Kaasschaafmethode is niet goed
De gemeenteraad heeft ingestemd met bezuinigen volgens de kaasschaafmethode. Zonder nu de persoonlijke situatie te bekijken wordt van ruim 700 huishoudens de hulp met 1/3 verminderd. Het risico van deze methode is dat mensen die de hulp het hardst nodig hebben ongenadig getroffen worden. Dat soort dingen wil PvdA-GroenLinks voorkomen. Maar daar hadden de coalitiepartijen weinig oren naar, ook D66 niet. En dat is extra vreemd gezien het standpunt van D66. Op hun eigen website staat: Wat wij wèl zelf moeten doen, is bepalen hoeveel en wat voor ondersteuning wij onze inwoners willen en kunnen geven, waar zij dat nodig hebben.
Dus nee, geen aanval op wethouder Vrijhoef, maar een pleidooi van PvdA-GroenLinks om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Ik kan me dan ook niet aan de indruk onttrekken dat de opstelling van Lasance en Hogervorst vooral een openlijke steunbetuiging is aan de wethouder van de eigen politieke kleur. Leve het duale stelsel!

Wie hulp nodig heeft moet die krijgen
De opstelling van Annetta Lasance en Frank Willem Hogervorst doet me ook goed. Als een moeder en vader waken zij – via de media – over mijn aanwezigheid bij gemeentelijke bijeenkomsten. Het zou fijn zijn als ze zich met dezelfde ijver op de inhoudelijke nota’s, voorstellen en verordeningen storten zodat we in de gemeenteraad een goed debat kunnen voeren alvorens we beslissen over zaken die voor onze inwoners soms verstrekkende gevolgen hebben. We worden in Voorst, net als in alle andere gemeenten, geconfronteerd met landelijke bezuinigingen en decentralisaties. PvdA-GroenLinks doet, vanuit de oppositie, flink mee in het debat over hoe de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet er in Voorst uit gaan zien. Dat doen we inhoudelijk, constructief en kritisch. We staan er voor dat inwoners die hulp nodig hebben die hulp ook krijgen zodat niemand aan de kant komt te staan. Want inderdaad, samen maken we VoorSt!

Anneke van der Ven, fractie PvdA-GroenLinks
Reageren? Graag!

T: (06) 23 94 37 38

E: a.vanderven@voorst.nl of voorst@pvda.nl