Door op 27 december 2013

Samen maken we VoorSt, volgens de Progressieven

Ons raadslid Martinus Ooms kijkt met gemengde gevoelens terug op de laatste raadsvergadering in 2013.

In plaats van een weemoedig stukje te schrijven over het snelle verglijden van de tijd, zoals dat zou kunnen rond de winterzonnewende, lijkt het me beter maar gewoon enkele agendapunten van de december raadsvergadering langs te lopen, die voor de fractie PvdA/L van belang waren.

De raad stemde in met de bouwplannen aan de Karel Doormanstraat, waardoor het eerste Twellose  flatgebouw ‘Beekzicht’ zal verdwijnen en een nieuwe supermarkt met appartementen  er boven terug zal komen.

Het functieveranderingbeleid wordt regionaal aangepast waardoor, indien de natuurlijke omgeving het toelaat,  nieuwbouw met een inhoud van 750 m3 (was 600 m3) mogelijk wordt.

De kadernota voor het handhaven van de gemeentelijke regels werd vastgesteld, maar op de afzonderlijke maatregelen komt het aan! Zoals de gelijktijdig aangenomen regels  volgens de nieuwste alcoholwetgeving:  Voorst gaat er van uit dat per 1.1.2014  jongeren onder de 18 jaar in het openbaar geen alcohol meer kunnen kopen of gebruiken.

Omdat ze aan de regels lijkt te voldoen, zal de Lokale Omroep Voorst weer gebruik kunnen maken van de overheidssubsidie.  Uitbreiding van het aantal bestuurders/vrijwilligers en eventuele regionale samenwerking zal de basis wel moeten verstevigen.

Een door ons ingediende motie om in afwachting van landelijk beleid, het onmogelijk te maken dat kandidaten op de kieslijst voor de raad in een van de stembureaus zitten, haalde het niet.

Ook onze motie om wat te snoeien in de wildgroei van gemeentelijke onderscheidingen en huldeblijken en met name de overvloedige toekenning daarvan, leed schipbreuk. Wel beloofde het college e.e.a. nog eens onder de loep te nemen, al was het maar omdat ‘Mens en Welzijn’ uit bezuinigingsoverwegingen de organisatie  van de uitreikingceremonies van ‘Pluim’ en ‘Compliment’ heeft moeten beëindigen.

Het voor ons pittigste agendapunt was de bijna unaniem aangenomen  ‘motie van afkeuring’ rond de financiële regeling die onze woningbouwstichting  trof met een voormalig directeur.  Al vinden wij de daarbij afgesproken bedragen gezien de crisis in de (sociale) woningbouw even afkeurenswaardig als de rest van de raad, toch hebben collega Bert Visser en ik tegen gestemd.  Persoonlijk vind ik het te populistisch om plotseling mee te  liften op een golf van ongenoegen rond een organisatie die tot voor kort werd geroemd om haar uitstekende resultaten op het gebied van de (sociale) woningbouw in alle Voorster dorpen en bijdragen aan de scholen, dorpshuizen en andere maatschappelijke voorzieningen.

In 2014 wil PvdA/GL  graag met u en de andere partijen samen VoorSt  blijven maken, zij het met een nieuwe GroenLinks vertegenwoordigster die mij na 10 jaar hoopt op te volgen.

Martinus Ooms,  raadslid PvdA/GroenLinks