8 februari 2016

Samen maken we Voorst

 Treuzelpolitiek
Tijdens de raadsvergadering van 1 februari ging het over de uitvoering van een motie die vorig jaar door een overgrote meerderheid van de raad was aangenomen. In die motie kreeg het college de opdracht om voor 31 december 2015 met concrete plannen te komen op het gebied van energiebeleid in Voorst.
Het zal u niet ontgaan zijn, dat deze datum al weer enige tijd verstreken is. Maar alles wat er kwam, geen concrete plannen. Wel kregen we een informatieavond waarin het college nog eens uitgelegd heeft wat het onder duurzaamheid en energieneutraliteit verstaat. Verder werd ons meegedeeld dat het college eerst nog eens moet studeren, praten, consulteren. Eerst een ruimtelijke toekomstvisie. En ja we doen nog maar even niets, want wellicht dat er over een paar jaar wel nieuwe technologie is, die beter is. Treuzelpolitiek noem ik dat.

Stedendriehoek energieneutraal in 2030
De gemeente Voorst heeft als doelstelling dat ze in 2030 energieneutraal wil zijn. Een afspraak die in Stedendriehoek verband gemaakt is.
Wat je in elk geval nodig hebt is een marsroute naar deze doelstelling. En tussendoelen om de vinger aan de pols te houden: ‘gaat het zo lukken?’ Dat was ook de kern van de motie die gezamenlijk werd ingediend door CDA, PvdA-GroenLinks en D66: kom bij de Prioriteitennota dit jaar met concrete plannen en een marsroute om te bereiken dat in 2030 100% van het energieverbruik in de gemeente Voorst uit duurzame energiebronnen komt. Een meerderheid van de raad – Gemeente Belangen en VVD-Liberaal 2000 –  stemde evenwel tegen, dus werd de motie verworpen.

Pak de kansen die er zijn
PvdA-GroenLinks wil dat het college de kansen pakt die er zijn. Drie voorbeelden.
Als je een nieuwe school bouwt (Veluws College), dan bouw je die voor de komende 50 jaar. Dan moet die school met de huidige techniek op zijn minst energieneutraal zijn.
Er zijn vijf initiatieven geweest van bedrijven/particulieren om windenergie van de grond te tillen. Het college wil eerst nog eens studeren. We missen daardoor kansen, werkgelegenheid en inkomsten.
Er wordt een programma van eisen opgesteld door het college voor de verbreding van de A1. Er staat niets in over duurzaamheid en de mogelijkheid om iets met energie en warmte te doen, terwijl de Stedendriehoek zich wil profileren als de Cleantech Regio. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Het college komt met een aanvulling op de energienota (nota duurzaamheid), maar dat is pas eind mei. Het geld voor die duurzame activiteiten wordt vrij gemaakt bij de volgende begroting. Dan zijn we in 2017.

Bondgenoten
Het wordt tijd dat we nu meters gaan maken. Want het is onverantwoord om op deze wijze door te gaan en onze kinderen met de problemen op te zadelen. Gelukkig hebben we bij dit onderwerp bondgenoten: CDA en D66, die ook elk een wethouder in het college hebben. En naar onze indruk zitten er bij Gemeente Belangen ook wel mensen die wat meer vaart zouden willen…..Trouwens de landelijke VVVD heeft uitmuntende ministers van Milieu gehad.
Hoop doet leven zegt het spreekwoord. Wij gaan in elk geval door om duurzame energie hoog op ons prioriteitenlijstje te houden!
Erik Nobel, fractie PvdA-GroenLinks

Dit artikel is aangeboden aan Voorster Nieuws voor plaatsing in de editie van 10 februari 2016.