28 november 2017

Sociaal, duurzaam, betrokken

Sociaal, duurzaam, betrokken
Dat is het motto van het programma waarmee PvdA en GroenLinks als één lijst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.
Sociaal, omdat we eerlijk delen, goed wonen, goed toegankelijke en betaalbare zorg, gelijke kansen in het onderwijs en zorg voor mensen met een smalle beurs, belangrijk vinden.
Duurzaam, omdat we staan voor een schone aarde waarop onze kinderen gezond kunnen opgroeien, voor goede arbeidsomstandigheden, voor duurzaam produceren en eerlijke handel.
Betrokken, omdat we middenin de samenleving staan, willen luisteren naar initiatiefrijke inwoners en naar de zorgen van mensen. En dat moet tot uiting komen in het bestuur van onze gemeente.

Programma en kandidatenlijst
Afgelopen zaterdagmorgen (25 november) kwamen de leden van beide partijen bij elkaar in de Molenschuur in Twello en stelden daar het verkiezingsprogramma vast. Dat programma bevat negen hoofdstukken, waarin wordt omschreven waarvoor de gezamenlijke partijen staan en waarvoor de kandidaten zich concreet zullen inzetten in de komende raadsperiode.
In de vergadering werd ook de kandidatenlijst vastgesteld. De eerste vijf plaatsen worden bezet door twee ervaren raadsleden, een oud-raadslid en twee nieuwkomers, in deze volgorde: Bert Visser, Erik Nobel, Hans de Graaf, Bertine Grevinga en Rick Boerkamp. De opzet is dat deze mensen als team optrekken, in de raad en daarbuiten.

Naar een goed resultaat
De vele aanwezige leden lieten zaterdag duidelijk blijken er zin in te hebben om een aansprekende campagne te voeren. Een campagnecommissie is al druk bezig met het uitwerken van ideeën die duidelijk moeten maken waar de beide partijen voor staan, en wat de gezamenlijke idealen zijn. Voor dat doel worden onder meer de websites voorst.pvda.nl en voorst.groenlinks.nl gebruikt evenals de gezamenlijke Facebook-pagina. De goede resultaten bij de vorige week in Friesland gehouden gemeenteraadsverkiezingen geven ook PvdA en GroenLinks in Voorst nieuwe energie.
Op naar een goed resultaat in maart 2018!