Door op 3 maart 2014

Stem, nu juist wel!!

Bert Visser doet een hartstochtelijk beroep op de inwoners van Voorst om op 19 maart te gaan stemmen. Want er komen nieuwe taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de gemeente toe, waarmee iedereen de komende vier jaar te maken kan krijgen. Lees het volledige artikel hieronder.

Stem, nu juist wel!!!
Op 19 maart dit jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt een historisch lage opkomst verwacht.
Ik zal u uitleggen waarom ik dat vooral bij deze verkiezingen vreemd, ja onbegrijpelijk vind.

Overdracht van taken
Heel veel belangrijke taken komen naar de gemeente toe. Taken die tot voor kort onder landelijke of provinciale verantwoordelijkheid vielen. Omdat de gemeente deze taken beter en goedkoper kan uitvoeren – ze staat immers dichter bij de inwoners – worden ze daaraan overgedragen. Het gaat hierbij om langdurige zorg, de zg. participatiewet en de jeugdzorg.

Ik kan mij niet voorstellen dat u zich niet druk maakt over:
–        de zorg voor ouderen, voor mensen die tijdelijk niet voor zichzelf kunnen zorgen of voor mensen die met zichzelf in de knoop zitten;
–        hoe mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, bv. vanwege een arbeidshandicap, aan werk geholpen kunnen worden, hoe men omgaat met de ‘tegenprestatie’ voor bijstandsgerechtigden;
–        hoe wij met onze jeugd omgaan. Welke ondersteuning kunnen wij bieden aan jongeren die het moeilijk hebben, hoe gaan wij om met ouders die (soms tijdelijk) minder in staat zijn hun rol als opvoeder te vervullen, hoe zorgen wij dat hun kinderen ook opgroeien tot mooie evenwichtige mensen.
Misschien hebben deze vragen al eens voor u gespeeld. Of stelt u zich eens voor dat ze gaan gelden voor u of een van uw dierbaren.

Zo maar wat vragen
–        Vindt u dat zorg makkelijk bereikbaar moet zijn?
–        Wat wordt er verwacht van mantelzorgers?
–        Wanneer komen professionele zorgverleners in beeld?
–        Moet de zorg voor onze jeugd overgelaten worden aan grote instellingen of juist lokaal en kleinschalig?
–        Wie krijgt de regie? De huisarts? De gemeente? De therapeut? U? Allemaal?
–        Wat voor soort tegenprestatie mag er gevraagd worden voor een bijstandsuitkering?
–        Welke hulp krijgt een werkzoekende jongere?
De gemeenteraad van Voorst zal de komende tijd op deze vragen antwoord moeten geven. Uiteraard binnen de grenzen van de wettelijke kaders. Maar er is ook volop ruimte voor verschillen.

Kansen
De taken die de gemeente erbij krijgt bieden naast zorgen ook veel kansen. Het is daarom te hopen voor een gemeente dat zij een raad krijgt die een afspiegeling is van haar bevolking. Dat zorgt voor verbinding, draagvlak en de juiste discussie.
Uiteraard houdt de gemeente al haar oude taken en bevoegdheden. Op zich al voldoende reden om naar de stembus te gaan. Maar zoals gezegd: het beleid van de gemeente kan u of uw directe omgeving nog meer gaan raken.

Ga stemmen!
De gemeenteraad komt er zeker. Of er nu een lage of een hoge opkomst is bij deze verkiezingen. Maak gebruik van uw recht om te stemmen. Door niet te stemmen, stemt u op de ander.

Laat uw stem niet verloren gaan!

Daar is het veel en veel te belangrijk voor!

Bert Visser

PS.
Zoals u merkt vraag ik u niet om op een bepaalde partij te stemmen. Hoewel ik uiteraard mijn voorkeur heb vind ik het veel belangrijker dàt u gaat stemmen. Dan krijgt deze gemeente een juiste afspiegeling van haar bevolking in de gemeenteraad. Dat is het belangrijkste, daar geloof ik als sociaal democraat werkelijk in.