19 april 2015

(T)weet van de week (16 – 2015)

‘Overheveling zorgtaken verloopt beheerst’.

Op basis van een evaluatie van het 1e kwartaal van dit jaar meldde staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) aan de Tweede Kamer dat de overheveling van de langdurige zorg – onder andere  de ondersteuning en begeleiding van ouderen en gehandicapten die thuis wonen – ‘beheerst’ en ‘zorgvuldig’ is verlopen.  Er zijn geen mensen tussen wal en schip gevallen zoals in doemscenario’s werd voorspeld. Mensen die vorig jaar langdurige zorg kregen, krijgen die nog steeds. De continuïteit daarvan is gewaarborgd. De gemeenten en zorgverzekeraars hebben voldoende zorg ingekocht. Hetzelfde geldt voor de jeugdzorg: grote problemen hebben zich niet voorgedaan.
De persoonsgebonden budgetten (pgb) waarmee zorgbehoevende patiënten die thuis wonen zelf zorg kunnen inkopen, zorgden wel voor problemen. Dat ging met name over de uitbetaling door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), waarbij van alles mis ging. Daar wordt intussen hard aan een oplossing gewerkt.
(Gelezen in dagblad Trouw van 15 april 2015).

De (t)weet van de week kunt u iedere week vinden in Voorster Nieuws, bovenaan in de rubriek Puntjes.
Wie levert de (t)weet voor week 17 -2015? Iedereen mag meedoen! Inzendingen uiterlijk 25 april  naar voorst@pvda.nl.